Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Justitie en Politie

Minister Kenneth Amoksi ontvangt Guyanese Ambassadeur

Op dinsdag 13 december 2022 heeft minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie de Guyanese ambassadeur, Virjanand Depoo ontvangen. De minister merkte op dat er goede ontwikkelingen zichtbaar zijn in Guyana die aantrekkelijke mogelijkheden bieden voor hun burgers. Hij kijkt ernaar uit dat Suriname en Guyana gezamenlijk optrekken in de ontwikkeling van de olie-en gasindustrie zodat eventuele valkuilen vermeden kunnen worden.

Minister Amoksi heeft de ambassadeur een beeld gegeven van de diensten die in zijn portefeuille zitten. Hij haalde enkele van de gemeenschappelijke uitdagingen aan die Suriname en Guyana hebben met betrekking tot de criminaliteitsbestrijding. Hij stelde ook voor dat er in de toekomst Justitiële overeenkomsten gesloten worden tussen Suriname en Guyana. Hiermee kan onder andere de vlucht van verdachten van misdrijven beteugeld worden.

Guyana ziet ook heil in de gemeenschappelijke ontwikkeling van beide landen. Op het gebied van voedselproductie ziet de Guyanese overhead al enkele mogelijkheden voor samenwerking. De Guyanese overheid merkt op dat er inderdaad een toename is van illegale handel tussen beide landen. Guyana ziet graag ook een samenwerking op het gebied van data uitwisseling tussen de veiligheidsdiensten van de respectievelijke landen. Dit zal de opsporing en lokalisatie van verdachten vergemakkelijken.

Er is nu reeds een goede samenwerking tussen de politie van Nickerie en die van Guyana, gaf de minister aan. Op deze samenwerkingen kan er voortgeborduurd worden met verdere bindende afspraken. De minister zal een werkgroep samenstellen bestaande uit functionarissen van het ministerie, de politie en de douane. Deze werkgroep zal namens Suriname fungeren als gesprekspartner met Guyana om te komen tot de nodige overeenkomsten. De minister en de Ambassadeur zijn het er over eens dat de doelen van Guyana en Suriname overlappen en dat ze mogelijkheden moeten bekijken om samen op te trekken.