Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Justitie en Politie

Dienst Justitiële Kinderbescherming verzorgt ouderparticipatiesessie voor ouders van kinderen in detentie

Op zaterdag 10 december heeft de dienst Justitiële Kinderbescherming (JKB) van het Ministerie van Justitie en Politie een ouderparticipaties sessie georganiseerd voor de ouders van kinderen in detentie. Het gaat om kinderen die ingesloten zijn te Santa Boma en in het jeugd doorgangscentrum Opa Doelie. Bij vele van de ouders is er nog onvoldoende bewustzijn over hoe zij samen kunnen werken met de maatschappelijke werkers en de andere diensten bij het Ministerie van Justitie en Politie. Een goede samenwerking tussen de ouders en deze diensten bieden een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van recidive. Tijdens de sessie is er uitleg gegeven over zaken die ouders kunnen doen om de ontvangst van hun kinderen na vrijlating te verbeteren. Er is ook ingegaan op de uitdagingen die de ouders hebben ervaren in met name de opvoeding van hun kinderen. In totaal hebben 28 ouders deelgenomen aan deze sessie.