Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Apoera beschikt over ijsfabriek

De grensplaats Apoera beschikt over een ijsfabriek. De opening van deze faciliteit ten behoeve van de lokale gemeenschap, heeft op 12 maart 2023 plaatsgevonden. Bij deze gelegenheid waren president Chandrikapersad Santokhi, districtscommissaris Josta Lewis van het bestuursressort Kabalebo en de ministers Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Amar Ramadhin van Volksgezondheid aanwezig. De ijscentrale, die strategisch gelegen is, moet de visserijsector alsook de fruitproductie ten goede komen.

De ijsfabriek is een donatie van Japan, ten behoeve van de ontwikkeling van Apoera en omgeving, maar in het bijzonder de lokale visserij. “Vandaar, dat de fabriek langs de rivier moet”, sprak president Santokhi. Het traditioneel gezag van Apoera, Washabo en Section/Sandlanding hebben de locatie bepaald. Minister Sewdien zegt dat zijn ministerie boeren wil ondersteunen in de fruitteelt alsook het telen van tayer. Het is de bedoeling om de gewassen ook op Apoera te verwerken, waarbij de ijsfaciliteit een voorname rol zal innemen. De fabriek telt 5 machines met elk een productiecapaciteit van 1000 kilo.

Er is schriftelijk toestemming verleend om de faciliteit neer te zetten, waarbij de grond per beschikking van de centrale overheid is gegeven aan het ministerie van LVV. Japan stelt wel voorwaarden voor duurzaam beheer, waarvoor het ministerie verantwoordelijk is. Dit geldt voor alle ijscentrales van LVV. President Santokhi deed een beroep op alle belanghebbenden om de ijsfabriek duurzaam te exploiteren en er het maximale uit te halen. “Dit zal de totale gemeenschap van dit gebied ten goede komen”, aldus het staatshoofd.