Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Ambassadeur Sitaldin: “Toegang tot veilig en gezond drinkwater is een collectieve verantwoordelijkheid”

Suriname heeft in de periode van 22 tot en met 24 maart 2023 geparticipeerd aan de water conferentie van de Verenigde Naties (VN) in New York. Deze internationale conferentie, onder auspiciën van de VN, werd georganiseerd door Nederland en Tajikistan en handelde over de ‘UN Sustainable Development Goal no. 6 (SDG 6)’ in 2030 met schoon en veilig drinkbaar water voor iedereen. Ongeveer 2,2 miljard mensen leven zonder toegang tot veilig en drinkbaar water. Middels de verschillende statements van landen is kenbaar gemaakt om actie te ondernemen om de watercrisis wereldwijd aan te pakken.

Ambassadeur Sunil Algram Sitaldin, Permanente Vertegenwoordiger (PV) van Suriname in de Verenigde Naties, sprak op 23 maart 2023 zijn statement uit namens Suriname met als aandachtspunt dat de watercrisis een wereldwijde crisis is, die niet alleen op nationaal niveau kan worden aangepakt, maar dat deze een mondiale aanpak, sterke betrokkenheid en wereldwijde solidariteit vereist. Ook benadrukte PV Sitaldin dat ondanks de omstandigheid dat Suriname gezegend is met een grote hoeveelheid zoetwater, het land nog de water gerelateerde uitdagingen en uitdagingen op het gebied van data verzameling ervaart als het gaat om SDG 6. De PV gaf verder aan dat het beleid van de Surinaamse Regering gericht is op veilig, schoon en betaalbaar drinkwater voor de totale gemeenschap.

Ambassadeur Sitaldin vermeldde enkele nationale initiatieven in Suriname met betrekking tot water. Deze omvatten op beleidsniveau, de oprichting van de Directie Water binnen het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, alsook een directie Integraal Waterbeheer. Verder is een Waterzuiveringsproject uitgevoerd waarbij oppervlaktewater, afkomstig uit de Suriname rivier, wordt gezuiverd waardoor bijna 500 huishoudens toegang krijgen tot gezond drinkwater. Er is een samenwerking met de Inter-American Development Bank (IDB) om de drinkwatervoorziening in de stedelijke gebieden te verbeteren en te optimaliseren en ook is er een samenwerking met een bilaterale partner in België voor waterzuivering. Met de steun van UNICEF-WASH zijn drinkwatersystemen in sommige dorpen hersteld en is er ook met de steun van de UNDP een project voor geïntegreerd waterbeheer uitgevoerd om de weerbaarheid tegen klimaatverandering te vergroten.

De ambassadeur voegde eraan toe: ‘Water is altijd een cruciaal openbaar goed geweest en daarom is het onze collectieve verantwoordelijkheid als beleidsmakers, NGO’S en burgers om de waterbronnen van Suriname te beschermen en duurzaam te beheren en ook om innovatie te bevorderen die de toegang tot veilig en gezond drinkwater voor ons allemaal verbetert’.