Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

Statement ministerie van EZ op beschuldiging ECD’ers door WOVS-voorzitter

Op dinsdag 28 maart 2023 is er in Times of Suriname een artikel verschenen waarin mw. G. Wolfram, voorzitter van de WOVS, aangeeft dat ECD’ers corrupt zijn. Mw. Wolfram noemt boetegelden van SRD 63.000,-, SRD 80.000,- en SRD 90.000,- die onrechtmatig door de ECD-medewerker is opgelegd en geïnd.

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) verklaart hierbij dat hetgeen mw. G. Wolfram beweert niet op waarheid berust. De ondernemer in kwestie heeft zich schuldig gemaakt aan een overtreding van de wet Economisch Delicten en is vervolgens voorgeleid bij de hulpofficier van Justitie. Betrokkene heeft gekozen voor een afhandeling buitenproces. Deze mogelijkheid biedt de Wet Economische Delicten. Bij dit proces bepaalt het Openbaar Ministerie (OM) de hoogte van de boete en/of de strafmaat. Van de betaling van de boete ontvangt betrokkene een bewijs van betaling. Vervolgens wordt de betaalde boete door de hulpofficier van Justitie gestort op de rekening van de Procureur-Generaal. Genoemde geval is ook alszodanig afgehandeld.

Het ministerie van EZ betreurt het verspreiden van onjuiste informatie en roept eenieder op zich niet schuldig te maken aan dergelijke handelingen zonder verificatie. Ten overvloede dient vermeld te worden dat er geen communicatie is geweest tussen de minister van EZ en de voorzitter van WOVS.