Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Finalisering Asfaltering toplaag Kwattaweg

Op woensdag 10 juli 2024 is officieel het startsein gegeven voor het asfalteren van een belangrijk traject van de Kwattaweg, als onderdeel van het grootschalige project voor de rehabilitering, stabilisatie en asfaltering van de Oost-Westverbinding. De werkzaamheden, met een totale lengte van 27 km, worden uitgevoerd aan de Kwattaweg op de weg strekking tussen de Hennry Fernandesweg en de 3e rijweg.


Dave van der Lee, directeur van Tjongalanga N.V., gaf aan dat de start van het asfalteren van de Henry Fernandesweg een belangrijke stap is in het verbeteren van de infrastructuur. Hij benadrukte dat de aannemer 70% van het werk voorfinanciert. Naast de weg worden ook de bermen voorzien van riolering, afwatering en bestrating. Hij verzocht de weggebruikers de instructies en aanwijzingen goed op te volgen.
Imro Bikhari, RR voorzitter tevens buurtbewoner, benadrukte dat de Kwattaweg altijd een prioriteit is geweest voor de gemeenschap. Hij bedankte de minister dat hij, ondanks de minimale middelen, dit toch heeft kunnen realiseren.
Vikash Moenna, onderdirecteur Droge Civieltechnische Werken, deelde mee dat de weg voorzien wordt van een toplaag en dat er gezorgd is voor goede ontsluiting met de zijwegen. Hij benadrukte dat de ontwatering een uitdaging was, maar dat het trottoir nu verhard is. Moenna benadrukte dat het ten strengste verboden is om aansluitingen met de riolering van de weg te maken. Hij wees op de voordelen van de verharding, zoals een snelle verkeersafwikkeling en veiligere voetpaden voor voetgangers. Hij verzocht de verkeersdeelnemers zich strikt te houden aan de plaatselijke verkeerssnelheid en niet nonchalant te parkeren op de voetpaden. De werkzaamheden worden eind augustus afgerond.
Minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, onderstreepte het belang van de upgrade: “De Kwattaweg wordt een zwaarverkeer klasseweg. Dit initiatief is geen verkiezingsstunt, maar een duurzame verbetering van onze infrastructuur.”
De voltooiing van het project is gepland voor eind augustus, waarbij de minister een beroep doet op alle weggebruikers, om veiligheid als prioriteit te stellen en de nieuwe voorzieningen te respecteren.