Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Minister Nurmohamed orienteert zich bij dijkconstructie Kroonenburg en dijk Brantimakaweg


Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken(OW) heeft op woensdag 21 februari 2023 een bezoek gebracht aan de werkzaamheden te Kroonenburg en aan de dijk te Brantimakaweg. Momenteel wordt er een hulpdam gebouw, omdat de dijk zich heeft begeven op verschillende locaties.
Volgens Satish Koemar Bhagwandin, hoofd van Kust, Rivier en Natuurbeheer, is de
dambreuk te wijten aan de hevige golven van de afgelopen periode. “De bestaande dam is niet meer weerbaar tegen de grote golven en dit zorgt voor zware erosie.” Indien de dijk niet wordt aangepakt, dan zal het zoutwater binnentreden met als gevolg dat het gebied verzilt. “Door verzilting zullen de gewassen van de landbouwers verdwijnen”, aldus Bhagwandin.
Minister Nurmohamed gaf aan dat erosie een gevaar vormt voor de oevers. “Vanwege
klimaatverandering en hoge waterstanden in geheel Suriname, moeten de zee- en rivier dijken verhoogd worden. Ook de pompgemalen en sluizen worden vernieuwd. “Er is geen andere keus dan over te gaan tot een andere vorm van kustbescherming om de golfslagen te minimaliseren”, vermelde de bewindsman.