Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Minister Nurmohamed aanwezig bij controle meetstations dorpen


Om de ontwikkelingen te volgen is dataverzameling van eminent belang, derhalve staan wij voor een gigantische uitdaging, als het gaat om de klimaatverandering of Climate Change. Er zijn beperkte hydrologische- en meteorologische gegevens beschikbaar voor het achterland van Suriname, dat bestaat uit een uitgestrekt en grotendeels onbewoond regenwoud met uitzondering van bepaalde locaties langs de rivieren. Daarom is uitbreiding van het hydro-meteorologische observatienetwerk de sleutel voor het verkrijgen van gegarandeerde real time gegevens uit moeilijk toegankelijke gebieden. Deze gegevens zullen de voorspellingsfaciliteiten en het monitoren van zwaar weer verbeteren. De directe begunstigden van deze data zijn de Meteorologische Dienst Suriname (MDS) en de Waterloopkundige dienst Suriname (WLA), die deel uitmaken van het onderdirectoraat Onderzoek en Innovatie, ressorterende onder het directoraat Onderzoek en Dienstverlening van het ministerie van Openbare Werken.

De AWS van GCCA fase2+ project wordt in samenwerking met de United Nations Development Programme (UNDP) en Europese Unie (EU) uitgevoerd in het kader van “The Global Climate Change Alliance fase 2 (GCCA2+).

Minister Nurmohamed gaf aan dat er tijdens het bezoek controle is uitgevoerd op de stations om na te gaan of deze naar behoren werken. Zo een meetstation kan metingen verrichten van onder meer temperatuur, neerslag, luchtvochtigheid, windsnelheid en windrichting. De data wordt opgeslagen in een apparaat dat is verbonden met het netwerk van het MDS-hoofdkantoor in Paramaribo. Deze data worden niet enkel gebruikt door de hydrologische-, klimatologische- en de synoptische sectie, maar ook door ingenieursbureaus, nationale- en internationale instellingen om analyses en weersverwachtingen te maken. Door middel van een goede samenwerking met Japan, Marokko, de Europese Unie en Nederland worden klimaatonderzoeken gefinancierd in Suriname”, aldus de minister.Asaje Belinda, bestuursopzichter van Palumeu merkte op dat er een regenstation geinstalleerd is in het dorp en dat regenstation ook gecontroleerd zal worden. De stamhoofden van de verschillende dorpen zijn de OW- minister dankbaar en bedankte de bewindsman voor zijn komst.