Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

Minister Abiamofo staat stil bij inzet personeel NH

“Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft vele projecten mogen opzetten en uitvoeren. Dit, dankzij de inzet van alle medewerkers, afdelingen en directoraten. We zijn nog niet waar we moeten zijn, maar ik kan wel aangegeven dat we op de goede weg zijn.” Aldus minister David Abiamofo tijdens de jaarafsluiting van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen op 28 december.  De bewindsman benadrukte dat het succes van het ministerie niet mogelijk zou zijn geweest zonder de inzet en bijdrage van het personeel.  

Voorafgaand aan de feestelijkheid zijn diverse speeches door directieleden gehouden.  Door hen is dank gezegd aan het personeel voor haar continu inzet.

Volgens minister Abiamofo heeft het dienstjaar 2023 vele uitdagingen gekend. Derhalve is in de afgelopen drie jaar landelijk markant gewerkt aan de energievoorziening. Er zijn vele projecten gerealiseerd die gemeenschappen van 1×24 uur stroom hebben voorzien, veelal ondersteund door de EBS. Er zijn projecten die nog aan de vooravond van de uitvoering zijn. De bewindsman noemt de hybride zonne-energiecentrale te Poeketi (dorp in het bestuursressort Tapanahoni) die in januari 2024 ceremonieel in gebruik genomen zal worden. De bewindsman noemt ook de energiecentrales te Botopasi en Galibi die zullen worden opgeleverd, energieprojecten met financiële ondersteuning van de IDB bestemd voor Boven-Suriname enzovoort. Ook in gebieden zoals Nickerie, Coronie en Brokopondo, waar er reeds stroom is, is hernieuwbare energie gebracht. Zo wordt naar zeggen van minister David Abiamofo een bijdrage geleverd aan de green footprint, wat in deze een lage milieu-impact betekent. Het district Para en het binnenland staan volgens de bewindsman hoog op de agenda van 2024.

Water- Er zijn vele projecten op het vlak van de drinkwatervoorziening gerealiseerd. Ook voor water geldt dat er projecten zijn, waar in 2024 een begin mee gemaakt zal worden. Recentelijk opgeleverd, is het drinkwaterstation te Nickerie, Henar maar ook Brokopondo: Nieuw Lombé met omliggende dorpen Moejekiiki en Kapasikele. Ook wordt met het oog op duurzaamheid, invulling gegeven aan rehabilitatie. Op vele plekken worden vernieuwingen aangebracht in de waterinfrastructuur. Achterstallig onderhoud wordt in diverse gebieden waaronder Paramaribo opgepakt.

Uitdaging– Een uitdaging is heden nog het beschikken over financiële middelen. Hierdoor kan, alhoewel NH het meeste geld genereert voor de Staat Suriname, miniem worden gewerkt aan de ordening van de kleinschalige goudsector in het binnenland.

Middels het uitbrengen van een toost werd de formaliteit afgesloten waarna de weg tot informeel samenzijn werd geopend.