Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

Bekendmakingen

Datum

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is successievelijk bezig invulling te geven aan het Beleidsplan 2020/2025 van de Regering inzake verbetering van het transporteren van brandstof en smeermiddelen naar het binnenland. Met het oog daarop worden gegadigde bedrijven uitgenodigd voor deelname aan de openbare aanbesteding om, conform de bepalingen in het bestek, het transporteren van brandstof en smeermiddelen t.b.v. het binnenland in te schrijven voor de uitvoering. Middels de aanbesteding beoogt het Ministerie een optimale levering van brandstof en smeermiddelen, waarbij de dorpen die fossiele brandstof gebruiken gegarandeerd zijn van de levering.

Het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft de intentie om bedrijven te contracteren voor het middels waterdistributie trucks distribueren van drinkwater. In dit verband worden gegadigde bedrijven uitgenodigd voor inschrijving middels indiening van offertes. Dit, conform de bepalingen in de Term of Reference TOR: DWV 004.-2022 om diensten te verlenen.