Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

Windproject afgerond

Officiële overdracht Windatlas aan OW

“Met het onderzoek naar Suriname’s potentie voor wind als duurzame energiebron en het streven een uitgebalanceerde energiemix te bewerkstelligen, is niet alleen een mijlpaal bereikt, maar is tevens de basis gelegd voor verder onderzoek naar de capaciteit voor hernieuwbare energie.” Dit zijn deels de woorden van minister David Abiamofo van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen tijdens zijn openingstoespraak in Courtyard by Marriott.

Diverse stakeholders zijn gisteren, 8 september 2022, deelgenoot geweest van de afronding van component 1 van het programma “DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY, ENERGY EFFICIENCY AND ELECTRIFICATION (SU-G1001)” PROJECT, genaamd “Strengthening of regulatory and institutional framework to implement RE and EE technologies” project.

Dit programma wordt gefinancierd door de Inter American Develeopment Bank (IDB). Deze component hield in, een studie voor het produceren van een wind resourcemap voor de kust van Suriname, met als doel na te gaan in hoeverre het haalbaar is om energie te genereren uit wind. Het onderzoek voor deze studie is deels gedaan door Rina Consultancy.

De Map is op basis van verzamelde data van vijf opgezette masten en een SODAR (Sonic, Detection and Rainging unit) systeem op vijf verschillende locaties in het kustgebied van Suriname. Namelijk Adjoema hill te Moengo, op het terrein van VCM te Commewijne, Staatsolie terrein te Saramacca, op het terrein van Defensie te Boskamp, en op het terrein van EBS te Clarapolder in Nickerie.

De bewindsman is zich ervan bewust dat met het oog op de haalbaarheid van SDG 7; de garantie van energie voor eenieder alsook hernieuwbare energie. Hij gaf daarbij aan dat bepaalde landen steeds meer de vervanging van fossiele brandstof prioritiseren. Naar zeggen van de bewindsman zal in de nabije toekomst steeds meer aandacht worden besteed aan dit beleid, betreft het ontwikkelen en uitzetten van een hernieuwbare energiebron.

Gedurende de uitvoering van dit project heeft het miniserie van Openbare werken (OW) technische assistentie verleend. Tevens zijn de masten en windmeetinstrumenten overgedragen aan het ministerie van OW ten behoeve van de meteorologische dienst Suriname. Volgens waarnemend directeur Energie, Thelma Douglas-Pinas vloeien de bereikte resultaten voort uit een goede samenwerking tussen de ministeries NH en OW. De NH-toppers beamen dat samenwerken en geloof in de doelstellingen van het project hebben bijgedragen aan de totstandkoming daarvan.

Vervolgens is Abiamofo overgegaan tot de officiële overdracht van de Windatlas aan minister Riad Nurmohamed van OW. Hij vertrouwt erop dat het ministerie de dataverzameling zal voortzetten, zodat zij in de toekomst over voldoende data kan beschikken voor het maken van geïnformeerde keuzes ten aanzien van alternatieven voor energiebronnen. Tenslotte zijn de resultaten van de studie gepresenteerd door Truus Warsodikromo, waarbij vertegenwoordigers van de betrokken ministeries en overige actoren breedvoerig zijn ingelicht over de studie, het onderzoek en verdere stappen die mogelijk zouden kunnen volgen.