Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

Wereldwaterdag 2023 in het teken van versneld oplossen water- en sanitatieproblematiek

“Accelerating Change” is het thema waar Wereldwaterdag (22 maart) dit jaar aan gekoppeld is. Dit gaat over het versneld oplossen van de wereldwijde water- en sanitatieproblematiek. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen laat deze dag niet onopgemerkt voorbijgaan. Van 20 maart tot en met 24 maart zal zij via de NH- Facebookpagina en GovTV een reeks van bewustwordingsvideo’s, weetjes en tips aan de samenleving brengen. 

In 2015 heeft de wereld zich gecommitteerd aan Sustainable Development Goal (SDG) 6; de belofte dat iedereen tegen 2030 toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie heeft. Dit, als onderdeel van de Agenda van 2030.  Op un.org, de website van de Verenigde Naties (VN) staat vermeld dat landen, voor wat het behalen van Doel 6 betreft, na lange niet op schema zijn.  “Miljarden mensen en talloze scholen, bedrijven, gezondheidscentra, boerderijen en fabrieken worden achtergehouden omdat niet in hun recht  op  schoon en veilig drinkwater is voorzien”, meldt de VN in haar berichtgeving rond Wereldwaterdag. 

Suriname timmert hard aan de weg om nog vóór het jaar 2030 Doel 6 van de SDGs te hebben behaald. Het beleid van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) is er dan ook op gericht om elke Surinamer, waar dan ook, de toegang te bieden tot schoon en veilig drinkwater. In dit kader worden diverse waterprojecten uitgevoerd in Paramaribo, randdistricten alsook het verre binnenland. We noemen daarbij het oppervlaktewaterzuiveringscentrum te La Liberte, Commewijne, de bouw en renovatie van verschillende waterstations in onder andere de districten Wanica, Saramacca, Nickerie, Brokopondo en Sipaliwini. Deze waterprojecten worden uitgevoerd door de Dienst Watervoorziening (DWV) en de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), in samenwerking met organisaties zoals de United Nations Development Programme (UNDP).

De overheid heeft als plicht om schoon en veilig drinkwater toegankelijk te maken voor elke burger. Echter, heeft elk individu de verantwoordelijkheid om de veiligheid van ons water (grondwater en rivierwater) te waarborgen. Wees daarom bewust van de gevolgen van waterverspilling, pesticiden en kwikgebruik, maar ook het dumpen van vuil. Een verstoorde watercyclus is desastreus voor de vooruitgang van mondiale samenwerking zoals gezondheid en welzijn, honger- en armoedebestrijding, onderwijs, gendergelijkheid, rampenbeheer, economische groei en ontwikkeling. Water raakt iedereen, eenieder is daarom nodig om actie te ondernemen.

Volg de activiteiten rond Wereldwaterdag via: https://www.facebook.com/minnhsuriname/ GovTV