De ministers van milieu van landen in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied nemen verklaring aan in het kader van COP28

De 23ste vergadering van het Forum van Ministers van Milieu van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd gehouden van 24 oktober tot en met 26 oktober 2023. Tijdens deze vergadering zijn verschillende milieugebieden besproken, waaronder: klimaatverandering, biodiversiteit en ecosystemen, chemicaliën en afval beheer, waterveiligheid en regionale perspectieven op mondiale agenda’s en regionale samenwerking op weg […]

Workshop verhoogt bewustzijn en kennis over Klimaatbestendige Infrastructuur in Suriname

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening (ROM) heeft met succes een workshop georganiseerd met als doel het vergroten van het bewustzijn en de kennis over klimaatbestendige infrastructuur in het land. De workshop, gehouden van 5 tot 8 september 2023, bracht belanghebbenden samen om te leren over de impact van klimaatverandering en zeespiegelstijging op Suriname en om […]

?????? ???? ????? ?? ?????????????????? ???? betere ?????? ?? ????????

Het Caribbean Natural Resources Institute (CANARI) heeft de focus gelegd op klimaatverandering voor een betere Milieu aanpak in Suriname. In dit kader is er een forum voor het ReadinessProject van Green Climate Fund (GCF), Enhancing Caribbean Civil Society’s Access and Readiness for Climate Finance, bijeengeroepen. Dit werd gehouden op woensdag 3 augustus in de vergaderzaal van […]