Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Suriname bespreekt kostenbepaling adaptatiemaatregelen klimaatverandering

Op 11 en 12 april 2024 kwamen vertegenwoordigers van diverse ministeries en organisaties in Suriname bijeen om te discussiëren over de kostenbepaling van adaptatiemaatregelen voor klimaatverandering in het kader van het Nationaal Adaptatie Plan (NAP).

Tijdens de tweedaagse bijeenkomst, georganiseerd door het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), werd een methodologie besproken die specifiek is ontworpen voor de Surinaamse context. De focus lag op het onderscheiden van activiteiten die nodig zijn als directe aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering, van activiteiten die al ‘business as usual’ zijn.

Een belangrijk aandachtspunt was het identificeren van prioritaire adaptatieprojecten. De deelnemers benadrukten het belang van een gestructureerd proces voor het identificeren van deze projecten en het nauwkeurig inschatten van de kosten, zonder overdreven speculatie.

Om dit proces te vereenvoudigen, werd een Excel-tool geïntroduceerd. Deze tool maakt het makkelijker, transparanter en duidelijker om de kosten van adaptatieprojecten te berekenen. De tool houdt rekening met factoren zoals inflatie en kan berekeningen maken op verschillende schalen, van gemeenschapsniveau tot landelijk niveau.

Het verzamelen van nauwkeurige data voor de kostenbepaling bleek echter een uitdaging te zijn. De meeste aanwezigen gaven aan dat er nog geen data beschikbaar zijn voor projecten die specifiek gericht zijn op adaptatie aan klimaatverandering.

Ondanks deze uitdagingen was er consensus over het belang van het voortzetten van de discussie en het gezamenlijk ontwikkelen van een robuuste methode voor het bepalen van de kosten van adaptatiemaatregelen in Suriname. Dit is cruciaal om te kunnen prioriteren en financiering te mobiliseren voor projecten die het land helpen zich aan te passen aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering.

Aanwezig waren onder andere:

  • Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos)
  • N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM)
  • Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer
  • N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS)
  • Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij
  • Ministerie van Openbare Werken
  • CELOS

De bijeenkomsten werden geleid door experts van Altaverde Consulting LLC en het NAP Global Network.