Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

SWM presenteert SU-L1058 – Water Supply Modernization Program aan NH

De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) is de weg van een hervorming ingeslagen. In dit kader is op 21 juli op het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) door project manager, Alwin Linger, de status van de SU-L1058 – Water Supply Modernization Program gepresenteerd.

NH-minister, David Abiamofo, gaf als aftrap het belang van de presentatie aan; het bespreken van de status en de richting. De bewindsman ging eveneens in op de importantie van terugkom momenten in de loop van de uitvoering van het project. Onder de aanwezigen bevonden zich ook Gonda Asadang, directeur Water NH, Clifton Lienga, directeur SWM, de RVC en functionarissen van de ministeries NH en Financiën.

Tijdens de presentatie is ingegaan op het doel van de hervorming; het verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van de drinkwatervoorziening en dienstverlening alsook de institutionele versterking en modernisering van de SWM. Dit alles moet ook leiden tot het structureel terugdringen van het Non Revenu Water (NRW); de reductie van  waterverliezen in de districten Paramaribo, Wanica en Para.   

Ook is als specifieke doelstelling opgenomen, het optimaliseren van de watervoorziening in het district Wanica. Dit, gezien de toename van het aantal woningen en woningbouwprojecten te Helena Christina en omgeving. Hieraan gekoppeld, is de uitbreiding van de infrastructuur. Eveneens zal worden voorzien in een verhoogde waterproductie voor geïdentificeerde crisisgebieden.

Voor de uitvoering van het vier componenten tellende programma, de SU-L1058 – Water Supply Modernization Program, is eerder op 22 februari 2022 tussen de Inter American Development Bank (IADB) en de Staat Suriname een leningsovereenkomst voor een bedrag van 25 miljoen Amerikaanse Dollar getekend. Het project zal binnen zes jaar zijn uitgevoerd.