Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

STARTSEIN MANGROVE REHABILITATIEPROJECT WEG NAAR ZEE

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) het Mangrove Rehabilitatieproject te Weg naar Zee officieel gestart. Partijen hebben op 21 juli 2022 middels een contractondertekening de aanzet tot dit programma gegeven. Het startsein ging op donderdag 28 juli 2022 gepaard met de onthulling van het projectnaambord door president Chandrikapersad Santokhi.

De president van de Republiek Suriname gaf tijdens deze speciale aangelegenheid aan dat dit project een structureel karakter heeft gekregen. De overheid heeft hiermee de stap gezet tot opschaling van het herstel van de kust. President Santokhi legde voornamelijk de nadruk op het opslaan van CO2. Dit geschiedt bij mangrovebossen zowel boven- als ondergronds. Dit draagt bij aan het verbeteren van het wereldklimaat en kan de nodige carbonkredieten opleveren waaraan Suriname kan verdienden. Het project geeft ook de mogelijkheid tot de opschaling van het werk om de kust middels kwelders en mangroveaanplant te herstellen. Het Staatshoofd heeft graag dat er op de AdeKUS een studierichting ‘Climate Change’ komt.

OW-minister Riad Nurmohamed hield de aanwezigen voor dat in 2020 reeds een aanvang is gemaakt middels een workshop te Weg naar Zee om beschermingsmaatregelen te treffen. Ondertussen heeft de Raad van Ministers (RvM) het driejarige project goedgekeurd, waarbij onder andere de Sluis compleet wordt hersteld. Professor Sieuwnath Naipal is initiatiefnemer van dit project en zegt dat aan het begin van 2015 vanuit een wetenschappelijk oogpunt een aanvang is gemaakt met de kustverdediging. Er was informatie nodig om te bewijzen dat het concept om de kust te herstellen middels kwelders werkt. Een kwelder is een gebied dat omringd is door houten doorlaatbare dammen van walabapalen en bamboes, die tot taak hebben golven af te breken en sediment op te vangen. Het sediment vangt modder op die bijzonder noodzakelijk is voor de mangrovegroei. De afgelopen jaren is het heel duidelijk geworden dat het concept, waarmee we begonnen zijn wetenschappelijk ondersteund en onderbouwd is en goede resultaten levert”, zegt professor Naipal.