Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Start Landelijk woningbouwprogramma te Peprepinweg en Merveilleweg een feit

Minister Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft in aanwezigheid van president
Chandrikapersad Santhoki het startsein gegeven van het ‘Landelijk woningbouwprogramma fase1, 2023-
2025 aan de Peprepinweg in het district Wanica. Deze ceremonie heeft op vrijdag 1 september
plaatsgevonden in het ressort Koewarassan. De genodigden waren onder andere districtscommissaris
Bholanath Narain van Wanica Noord- West, DNA-lid Mohammad Mohab- Ali, project supervisor Anwar
Hassankhan en beschikkinghouders van het te ontsluiten gebied.

Minister Nurmohamed benadrukte dat dit een transparant project is vanuit de regering. “Veel burgers
die in aanmerking zijn gekomen voor een stuk grond hadden geen hoop meer, maar de regering heeft
de knoop doorgehakt”, zei de bewindsman. Hij roept deze burgers op om OW te benaderen voor
verdere begeleiding in het proces van bouwen.

President Santokhi heeft in zijn toespraak aangegeven dat er in totaal 70.000 aanvragen voor een
perceel zijn ingediend , waarvan 30.000 zijn goedgekeurd en uitgegeven. “Deze bewoners kunnen echter
niet naar het gebied waar de kavels zich bevinden, vanwege bebossing en geen zichtbare wegen. De
start van dit project zal ervoor zorgen dat het gebied begaanbaar wordt gemaakt en er worden
bouwmogelijkheden gecreëerd met behulp van deskundigen”, vertelt het staatshoofd.
Gita Bhairo is één van de grondbezitters die in 2012 haar beschikking heeft ontvangen. Ze heeft 11 jaar
gewacht om haar perceel tot ontwikkeling te kunnen brengen en met de start van het Landelijk
woningbouwprogramma fase 1 kan zij eindelijk verder. “Ik had geen hoop meer, echter heeft deze
regering het tegendeel bewezen en daarvoor ben ik zeer dankbaar”, aldus Bhairo. Dc Bholanath is
dezelfde mening toegedaan en is zeer ingenomen met dit programma van de regering. Hij feliciteerde
de totale gemeenschap hartelijk met deze vordering. Volgens DNA-lid Mohab-Ali is het doel van dit
programma om woningnood duurzaam op te lossen.
Anwar Hassankhan, project supervisor, zegt dat het gaat om 71 hectare met meer dan 700 kavels die
toegankelijk zal worden gemaakt, door het aanleggen van wegen, water en stroomvoorziening. Ook zal
de waterhuishouding van het gebied worden aangepakt. De uitvoering van dit project is aan Tjongalanga
N.V. toebedeeld in samenwerking met het OW-team en het projectbureau van het
Landelijkwoningbouwprogramma. De supervisie van het project ligt in handen van ACE Consultancy. De
duur van het project is gesteld op 20 maanden. Tot slot bracht Hassankhan zijn dank uit aan de minister
van OW voor de kritische maar bovenal waardevolle begeleiding.