Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Smart Suriname reikt certificaat ‘Effectief Communiceren’ uit aan OW-personeel

Sedert het aantreden van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), zijn er stappen gezet in de richting van transformatie om te komen tot een effectieve en efficiënte uitvoer van de werkzaamheden. Bij deze is de aandacht dan ook gericht op bij- en omscholing van diverse individuen middels specifieke trainingen. Het ministerie bemoedigt het personeel steeds aan om zich op een hoger niveau te blijven ontwikkelen en om dromen en doelen na te streven. Op maandag 4 september 2023 mochten 20 cursisten in dit kader hun certificaat in ontvangst nemen na het succesvol volgen van de 5-weekse training ‘Effectief Communiceren’.

Aan deze training hebben personeelsleden van diverse afdelingen deelgenomen. De training werd in de conferentiezaal van OW verzorgd door Smart Suriname. Minister Nurmohamed van Openbare Werken heeft aangegeven dat alle personeelsleden van het ministerie in aanmerking moeten komen voor een training. Van de directie tot veldwerkers moeten bijgeschoold worden. De bewindsman zal er werk van maken om vervolgtrainingen te laten verzorgen. Hij feliciteerde de deelnemers van harte met het succesvol afronden van de training.

Directeur Eros Mungra van Smart Suriname gaf aan dat de leiding van het ministerie de wens heeft uitgesproken om de kennis van haar personeel bij te houden en te verbeteren. Dit is volgens hem het resultaat. Mungra bedankte de minister voor het feit dat hij aan de ontwikkeling van zijn personeel en ministerie denkt. “Smart Suriname beschikt over bewezen kennis en expertise die bijdragen aan de transformatie van het ministerie naar een efficiënte, klantgerichte en competente organisatie”, aldus de directeur.

Volgens de trainers van Smart Suriname is de training vlot verlopen. De participanten hebben actief meegewerkt aan de diverse opdrachten. De training is afgesloten met een examen waarbij elke deelnemer minimum een 6 moest behalen. De cursisten zijn zeer ingenomen met de resultaten. Elke deelnemer heeft een hoog cijfer behaald dan de minimale normering.

“Effectief communiceren is niets anders dan het vermogen hebben om een boodschap duidelijk en doeltreffend over te brengen aan een ander. Een goede communicatie is van belang om elkaar te begrijpen en samen te werken, zodat wij in staat zijn om doelstellingen samen te behalen. Wij hebben dankzij het volgen van deze training een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van onze eigen communicatieve competentie.” Dit sluit aan op een wel bekende gezegde van Theo Gold: “Communication is your ticket to success, if you pay attention and learn to do it effectively”, aldus Nafisha Ramdjan die namens de cursisten het woord voerde.