Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Samenwerking tussen Ministerie van Openbare Werken en Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer

Ter naleving van de Stedebouwkundige Wet G.B. 1972 No. 96, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2014 No. 89, is het vereist dat bij verdelingen van percelen, in meer dan 2 grondstukken geschikt voor bebouwingsdoeleinden, een verkavelingsvergunning aangevraagd dient te worden bij het Ministerie van Openbare Werken.

Naar aanleiding van een recente deliberatie tussen het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer en het Ministerie van Openbare Werken is geconstateerd dat met betrekking tot het voornoemde een aantal aanvragen in de periode 2010-2020, welke door het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer niet in behandeling zijn genomen, thans eerst door het Ministerie van Openbare Werken in behandeling genomen zullen worden.

De voornoemde onbehandelde aanvragen zijn in het kader hiervan opgestuurd naar het Ministerie van Openbare werken voor een verdere en vlotte afhandeling.

Om zaken derhalve ordelijk en gestructureerd te doen verlopen, zullen de aanvragers  opgeroepen worden en zich aan te melden bij het Ministerie van Openbare Werken. Binnenkort volgt de bekendmaking op de gov. sr. website.