Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Rehabilitatie Ontwateringswerken Paramaribo

In het kader van het rehabiliteren van de ontwateringswerken in Paramaribo, is er op donderdag 2 november 2023 een activiteit gehouden, waarbij er is ingegaan op de tot nu herstelde sluizen, pompgemalen, dijken en plannen voor de toekomst.  Onder de aanwezigen waren Ricardo Bhola DC Paramaribo-Noordoost, Conrad Issa vertegenwoordiger van de binnenstad, Roshan Jadnanansingh voorzitter Stichting Beter Wonen Morgenstond, Mahinderkoemar Jogi voorzitter vaste commissie Openbare Werken (OW), Riad Nurmohamed minister van OW en President Chandrikapersad Santokhi.

Satish Mohan, directeur Civieltechnische Werken heeft tijdens dit evenement een presentatie gehouden, waarin hij aangaf welke projecten gerealiseerd zijn en welke in de toekomst gerealiseerd zullen worden. Vanwege de economische en financiële crisis, is er weinig budget beschikbaar en daarom zijn projecten ook in Public Private Partnership (PPE) verband gedaan. In 2020 werd er een inventarisatie gemaakt, die aangaf welke kunstwerken gedaan moeten worden in het kader van waterhuishouding wat betreft heel Suriname. Het gaat hierbij om rioleringen, kanalen, sluizen, pompgemalen, dijken die verstevigd en versterkt moesten worden. Ook oude projecten die nog uitgevoerd moesten worden, zijn aangekaart. Het geraamd bedrag aan investeringen bedraagt 700 miljoen en dit was niet op de begroting. In samenspraak met minister Nurmohamed is er gekeken naar de meest kritische zaken die aangepakt moesten worden. In Paramaribo-Zuid zijn er 5 kunstwerken gerehabiliteerd, n.l. Winti Wai, gebied Ramgoelam, gebied Koffiedam, gebied Kemperweg en Beekhuizen. Deze werken zijn in de afrondende fase. Tevens worden er rehabilitatiewerkzaamheden in de districten uitgevoerd. Te Jagtlust is er een noodmaatregel getroffen bij een sluis die in verval was geraakt. In Nickerie zijn er 2 pompgemalen gerehabiliteerd. Er is een nieuw kunstwerk gebouwd te Weg naar Zee, waarbij het water sneller kan wegstromen achter Okrodam. Deze projecten zijn deels door aannemers gedaan en ook in eigen beheer gedaan. DC Bhola geeft aan dat dit een vraagstuk is waarmee Suriname al jarenlang mee worstelt, vanaf de impact van de watercrisis in 2021 op de totale samenleving. “Ik ben daarom bijzonder content met deze meeting”, zegt DC Bhola. Roshan Jadnansingh van Stichting Beter Wonen Morgenstond alwaar er een nieuwe pomp gerehabiliteerd is, geeft aan dat zijn woonomgeving een laag gebied is en tijdens de regentijd deze 2 tot 3 weken onder water bleef. In samenwerking met OW, zijn er in PPE verband eigen initiatieven uitgevoerd. Inmiddels zijn er 4000 kolken schoon gemaakt te Morgenstond in samenwerking met OW. “We zijn enorm verheugd en kijken uit naar verdere samenwerking”, zegt Jadnanansingh. “Hierbij wil ik de minister aangeven dat wij op de ingeslagen weg zo moeten doorgaan, zodat wij ons meer kunnen inzetten voor de samenleving”, zegt Mahinderkoemar Jogi.

Minister Nurmohamed geeft aan dat er met de weinige beschikbare middelen geprobeerd moet worden om er het beste van te maken. “Ontwatering is een groot zorgpunt vanwege de zeespiegelstijging en de toename van neerslag. De pompen zullen in vermogen worden verhoogd. Er wordt ingespeeld op het probleem van de zeespiegelstijging, in dat kader zijn in Saramacca de dijklichamen in eigen beheer verhoogd, waardoor men minder last heeft van het water. In Commewijne is er aanbesteed, de dijken van de rivieren versneld te verhogen, omdat bepaalde gebieden te verduren hebben door de zeespiegelstijging. Dat staat Paramaribo ook te wachten. Het gaat hierbij om het duurzaam beleid dat uitgevoerd wordt. In Commewijne zijn er 5 sluizen en nog velen in PPP verband gedaan en zeker 5 tot 10 worden momenteel door het budget van OW gedaan. Er wordt rekening gehouden met de mensen die plantages hebben en produceren. Binnenkort zullen de contracten van het Saramaccakanaal project getekend worden, waarna er een start gemaakt zal worden met dit project. De werken die wij uitvoeren moeten ervoor zorgen dat er 50% minder wateroverlast moet zijn”, gaf de bewindsman te kennen. In Nickerie liep het voor het Districtscommissariaat gebouw onder water, dat behoort tot het verleden. De rioleringen zijn opengemaakt en duurzaam hersteld, waardoor er 30 jaar geen probleem moet zijn. Verder zullen er kleine projecten worden uitgevoerd met deze begroting. “Ik heb er geloof in dat wij in staat zijn met goed beleid het ontwateringsprobleem landelijk onder controle te krijgen”, aldus minister Nurmohamed. Tot slot wenste President Santokhi, minister Nurmohamed veel succes toe met dit project en bedankt de particuliere sector voor hun bijdrage en ondersteuning.