Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

Presentatie en informatie-uitwisseling EMSAGS Project

Awareness voorstellen en aanpak besproken

Het projectbestuur van het project “Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with Emphasis on Artisanal and Small-Scale Gold Mining” (EMSAGS) heeft op woensdag 16 november 2022 wederom een activiteit georganiseerd in het Lalla Rookh Gebouw. Deze keer is een presentatie verzorgd onder leiding van Angela Monorath, Voorzitter van het Projectbestuur van het EMSAGS Project ten behoeve van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het doel van dit project is het verbeteren van het management van de kleinschalige goudmijnbouw en het stimuleren van milieuverantwoorde mijnbouwtechnologie.

Naast de presentatie is ook aan informatie-uitwisseling gedaan onderde participatieve stakeholders, namelijkhet Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) en de United Nations Development Programme (UNDP). De participanten werden geïnformeerd over de huidige status van het EMSAGS Project dat thans onder de directe verantwoordelijkheid van voornoemde actoren wordt uitgevoerd.

De factoren die tijdens de informatie-uitwisseling werden besproken en bediscussieerd, handelden onder andere over adviezen/voorstellen hoe de samenwerking met betrekking tot het indammen van kwikvervuiling op gang te brengen alsook de betrokkenheid van de kleinschalige goudwinners en de impact daarvan. Voorts kwam ook aan de orde; de sancties die horen bij overtreding, het herzien van de mijnbouwwet, het vaststellen van standaarden en richtlijnen, en hoe het bewustwordingsproces rond kwikvervuiling effectief uit te voeren.

Het EMSAGS Project richt zich op het versterken van bestaande initiatieven en instituten. Een van haar doelstellingen is om ondersteunend en faciliterend bezig te zijn. In het verlengde daarvan werd de presentatie afgesloten met aanbevelingen van de aanwezige actoren. Deze resulteren in; het registreren van groepen die opereren op de goudvelden door de overheid, effectieve controlevoering met drones, capaciteitsversterking, het ontwikkelen van lesbrieven ter ondersteuning van de onderwijsinstellingen alsook het ontwerpen van poster voor educatieve doeleinden. Het laatste, met het oog op de awareness.