Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

OW STAPT BINNENKORT OVER VAN STAAL NAAR COMPOSIET MATERIAAL

Het ministerie van Openbare Werken (OW) bereidt zich momenteel voor tot het gebruik van
composietmateriaal, een duurzamer materiaal voor met name kleine civieltechnische
werken. De voorkeur gaat uit naar wapening van vulkanisch- en glasmateriaal dat veel sterker
en duurzamer is. Het promoten van dit materiaal start binnenkort, waarna de introductie zal
geschieden. In het kader van een duurzame beleidsvoering door het ministerie van Openbare
Werken is besloten op deze manier staalmateriaal duurzaam te vervangen.
Minister Riad Nurmohamed geeft te kennen dat onderzoeken hebben uitgewezen dat
vulkanisch gesteente- en glasmateriaal van veel beter kwaliteit is voor kleine bouw- en
civieltechnische werken. Aanvankelijk zullen nieuwe bestekken worden opgemaakt, waarbij
vereist zal worden dat er geen staal wordt gebruikt in de betonnen werken, maar de 2 eerder
genoemde materialen.
Putroosters die nog van staal worden gemaakt zullen ook worden vervangen. Het OW-
ministerie zal op haar beurt de gangbare procedures volgen door aanbestedingen te houden
alsook nieuwe eisen stellen voor verkavelingsprojecten en andere werken door niet-stalen
roosters en compsiet wapening toe te passen. Uiteindelijk zullen alle stalenroosters vervangen
worden door composiet en andere PVC-materiaal. Goede infrastructuur is essentieel voor de
economie van Suriname.
Het OW-ministerie heeft hard gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur voor zijn
ministerie, zodat zaken efficiënter verlopen. Derhalve is het van eminent belang aandacht te
schenken aan innovatieve mogelijkheden en zo te werken aan nieuwe wetenschappelijke
ontwikkelingen. Echter bieden de strengere eisen aan civiele constructies op het gebied van
slijtvastheid alsook duurzaamheid veel kansen voor composieten. Openbare Werken wil op
deze manier innoveren met composietmateriaal in kleinere objecten, omdat civiele techniek
steeds meer draait om technologie. Om de efficiëntie en professionaliteit van OW te
moderniseren en te verhogen zal harder gewerkt moeten worden aan de verwachte hogere
eisen. De overstap van composieten van vulkanisch- en glasmateriaal worden reeds toegepast
in het buitenland.