Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

OW PARAMARIBO SCHENKT GROTE BRANDSTOFTANK AAN OW NICKERIE

Het directoraat Onderzoek en Dienstverlening (O&D) van het ministerie van Openbare Werken (OW) achtte het noodzakelijk een brandstoftank beschikbaar te stellen voor haar dependance in het rijstdistrict Nickerie. Deze opslagtank is op vrijdag 25 maart 2022 getransporteerd naar het westelijke district van ons land, nadat geruime tijd behoefte bleek te bestaan hiervoor.

Het ministerie van Openbare Werken voert verschillende reguliere werkzaamheden uit in het district Nickerie, alwaar naast dieselmachines en dienstvoertuigen eveneens benzinemotoren aanwezig zijn. Derhalve meende het OW-departement in het kader van de landelijke aanpak van verschillende infrastructurele werken, het dependance in Nickerie ook te voorzien van een ruime brandstoftank. Immers zegt OW dat het meer dan noodzakelijk is dat brandstof voor onder meer machines en dienstvoertuigen te allen tijde aanwezig dient te zijn, zodat de werkuitvoering niet vertraagt. Minister Riad Nurmohamed heeft tijdens zijn werkbezoek aan alle districten steeds aangegeven dat het OW-ministerie geen ministerie is dat slechts in Paramaribo werken aan het uitvoeren is. OW werkt voor de totale Surinaamse gemeenschap, in heel Suriname, en daarom is het van essentieel belang dat naast dienstauto’s, zowel materiaal als materieel voortdurend beschikbaar blijven om diensten op een correcte en structurele wijze uit te kunnen voeren. Door het beschikken van de enorme opslagtank zal de brandstofvoorraad in het vervolg niet te wensen overlaten, opdrachten moeten voortaan in een versnelde tempo tot uitvoering worden gebracht.