Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

OW ORGANISEERT WORKSHOP BAGGERPROJECT SURINAMERIVIER

Het ministerie van Openbare Werken heeft het baggeren van de Surinamerivier tot een diepte van 4.5 meter in PPP-verband kunnen realiseren. In maart 2022 werd deze diepte bereikt door baggermaatschappijen De Boer en Boskalis. In december zullen de werkzaamheden starten om een diepte van 5.5 meter te bereiken. Tijdens een workshop in Royal Ballroom Torarica die werd georganiseerd door directievoerder van het baggerproject ACE Consultancy en OW op donderdag 18 augustus 2022, werden de stakeholders hierover breedvoerig geïnformeerd.

De aanbesteding om de vaargeul ingaande december 2022 te verdiepen naar 5.5 meter is reeds van start gegaan. De maximale invaardiepte komt dan op 8.3 meter. Met de uitbaggering tot een diepte van 4.5 m is de maximale invaardiepte nu bij vloed 7.3 m. De verschillende stakeholders die deelnamen aan de workshop gaven aan behoefte te hebben aan het verder verdiepen van de vaargeul, zodat Suriname beter kan profiteren van de economische voordelen die hiermee gepaard gaan. Michel Amafo, directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) geeft te kennen dat het baggeren de economie van Suriname duurzaam zal stimuleren bij de in- en uitvoer van goederen. Het uitdiepen is een randvoorwaarde om meer investeerders aan te trekken naar Suriname. Verder geeft de MAS-directeur aan dat de bedrijven die actief zijn in de olie- en gasindustrie in Suriname behoefte hebben aan een diepere vaargeul voor hun schepen.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken is tevreden met de presentaties die zijn gegeven om de stakeholders te informeren naar de opkomende baggerwerkzaamheden. Hij geeft te kennen dat het proces niet makkelijk was, maar uiteindelijk goed van de grond is gekomen. “Bij dit project is er sprake van een perfecte PPP, daar de baggeraar het project voorfinanciert. De gebruikers betalen voor het gebruik van de vaargeul en daarmee worden de investeerders terugbetaald. De overheid komt nauwelijks in,” aldus de OW-bewindsman. Er dient erbij vermeld te worden dat een consortium van lokale banken ingekomen is met een aanvullende financiering. Dit omdat het baggermateriaal tweemaal meer was dan eerder werd vastgesteld. Lokale banken zullen voor de volgende fase die in december start, inkomen met de volledige voorfinanciering. Zowel De Boer-Boskalis Joint Venture als ACE, MAS en OW spreken van een geslaagde workshop.