Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

OW Minister Riad Nurmohamed bezoekt Goedeverwachting en omgeving

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft recentelijk een bezoek gebracht aan Goedeverwachting en de omliggende gebieden. Het bezoek stond in het teken van het bespreken van kwesties met betrekking tot slechte wegen, ontwatering, veiligheid en illegale bouwwerkzaamheden.

Bewoners van Goedeverwachting zijn zeer tevreden over de verbeteringen die zijn aangebracht aan de wegen, die nu regelmatig worden onderhouden en geëgaliseerd door het Ministerie van Openbare Werken. Echter, blijven ontwateringsproblemen een zorg voor de lokale gemeenschap. Minister Nurmohamed heeft tijdens zijn bezoek geluisterd naar de problemen van de bewoners en heeft toegezegd dat het Ministerie van Openbare Werken deze kwestie serieus zal aanpakken. Er zullen gerichte maatregelen worden genomen om de ontwateringsproblemen op te lossen waar nodig.

Een ander belangrijk punt dat tijdens het bezoek is besproken, is de kwestie van illegale bouwwerken. Hoewel het verboden is om op de bermen te bouwen, zijn er toch illegale bouwsels opgemerkt. Minister Nurmohamed benadrukte dat het Ministerie van Openbare Werken direct zal optreden tegen illegale bouwwerken. De eigenaren van deze bouwwerken zullen zich binnen drie dagen moeten aanmelden bij het Ministerie van Openbare Werken. Voor degenen die al langere tijd in het gebied hebben gewoond, zal geen actie worden ondernomen. Indien er geen gehoor wordt gegeven aan deze oproep, zullen de illegale bouwsels worden verwijderd om de rehabilitatie van de bermen mogelijk te maken in het kader van het Saramaccakanaal project.

Het Ministerie van Openbare Werken blijft zich inzetten door actief te luisteren naar de behoeften en zorgen van de burgers, en door acties te ondernemen om de infrastructuur te verbeteren en illegale activiteiten aan te pakken.