Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Ow levert parkeerplaats “Groenestrook” op te Lelydorp.

Het ministerie van Openbare Werken(OW) heeft op donderdag 21 december 2023 de parkeerplaats bij de groenestrook opgeleverd te Lelydorp in het district Wanica. Districtscommissaris Bholanath Narain van Wanica-Noordwest is erg blij dat er een aanvang is gemaakt om de strook aan te pakken. “Het plaatsen van nieuwe verkeersborden op de weg is ook meegenomen binnen dit project. Dit programma wordt verder voortgezet in 2024, want de overige districten moeten ook in aanmerking komen voor verfraaiing en aanpak van verkeersfaciliteiten”, zegt Narain.

Volgens Prewien Lakhi, districtshoofd Wanica is de parkeerplek slechts de oplevering van de 1e fase van de groenestrook. “De parkeerruimte vanaf de speeltuin tot naar het Engerie bedrijven Suriname gebouw (EBS) is aangepakt. De volgende fase wordt het verfraaien van de groenestrook, geeft Lakhi aan. Hij bedankt de werknemers hartelijk voor hun inzet.

We zijn het ministerie zeer erkentelijk voor de nieuwe parkeer aangelegenheid. Parkeren wordt nu gunstiger voor onze klanten en personeel, accentueert de ondernemer van Caribbean Heavy Equipment Educational Center (CHEEC). Hij zal zijn mederwerking verlenen op het gebied van veiligheid. Het OW-team dat heeft gewerkt aan dit project zullen gratis een veiligheidsawareness training volgen van CHEEC en ook de nodige veiligheidsattributen ontvangen.
Buurtbewoner Tine Pinas, feliciteert de gemeenschap van Lelydorp met de verniewing langs de strook en bedankt de minister en zijn team, hartelijk voor dit mooi begin. Ze wacht vol enthousiame af op de volgende fase.

Waarnemend directeur Indersingh Gangabisoensingh van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) merkte op, dat er binnen Lelydorp veel bedrijvigheid plaatsvindt en een trekpleister is voor toeristen. “De volgende fase wordt het verfraaien met verschillende bloemen en bomen. Dit gebied gaan we groener maken”, aldus Gangabisoensingh.

Minister Riad Nurmohamed is het OW-team dankbaar voor hun inspanning. De bewindsman kijkt uit naar de uitbreiding en voortzetting van dit mooi project.