Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Opvolgingsaudit laboratorium Openbare Werken positief beoordeeld

Het Grondmechanisch en Bouwmaterialen Laboratorium van het ministerie van Openbare Werken (OW) is reeds formeel ISO 9001-2015 gecertificeerd in 2019. De opvolgingsaudit voor de certificering, die jaarlijks wordt gehouden, heeft onlangs wederom plaatsgevonden en het lab is positief beoordeeld. Deze  opvolgingsaudit moest aan het eind van het jaar 2021 plaatsvinden, maar vanwege de Covid-19 situatie moest daarvoor een ander geshikt moment gekozen worden.

Hoofd van het Grondmechanisch en Bouwmaterialen Laboratorium, Vijata Doelam, geeft aan dat de opvolgingsaudit een jaarlijks terugkerende karakter heeft, waarbij op specifieke zaken worden gelet. ISO 9001-2015 is een internationale norm die gaat over kwaliteitsmanagement. Onderdelen die tijdens de audit getoest werden zijn de effectiviteit en efficientie van de interne bedrijfsprocessen, klanttevredenheid, accurate en normconforme uitvoer van de testen, productie van de testresultaten en kalibratie van het laboratorium apparatuur. Tijdens de audit is de auditeur heel gedetailleerd ingegaan op al deze processen en heeft deze ook steekproefsgewijs getoetst.

Vervolgens is er onder meer nagegaan als het laboratorium let op de verwachtingen van zijn stakeholders en de eventuele realisatie van de gestelde kwaliteitsdoelen. Doelam geeft verder met trots te kennen dat ondanks de Covid-19 situatie zij 93% van de gestelde doelen in 2021 hebben behaald. Kiwa Nederland B.V. is de certificerende instantie van het laboratorium.

Aan het eind van de audit mochten er geen tekortkomingen zijn, indien dat wel zo was zou er een periode afgesproken worden waarbij die zaken gecorrigeerd moesten worden. Indien alle getoetste onderdelen goed bevonden werden, wordt een  auditrapport uitgebracht, waarin het lab voorgedragen wordt voor continuering van het ISO 9001:2015 certificaat. Bij het OW-laboratorium waren er geen onvolkomenheden na het auditproces, evenzo wordt het certificaat voorgedragen voor verlenging. Het Grondmechanisch en Bouwmaterialen Laboratorium van het ministerie van Openbare Werken is tot en met november 2022 ISO 9001:2015 gecertificeerd.