Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Oplevering Pandit Tilakdhariweg in Commewijne

De langverwachte oplevering van de Pandit Tilakdhariweg vond op vrijdag 15 maart 2024 plaats. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de bewoners van district Commewijne. De 8,4 kilometer wegstrekking, die een essentiële verbinding vormt tussen de ressorten Alkmaar en Tamanredjo, onderging een grondige renovatie en her-aanleg om te voldoen aan hedendaagse normen en de behoeften van de gemeenschap te vervullen. Districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab van Commewijne uitte zijn dank uit aan de bewoners van Alkmaar en omgeving, evenals de landbouwers voor hun geduld tijdens de werkzaamheden. Hij benadrukte echter ook het belang van verantwoordelijk rijgedrag om te voorkomen dat de weg een racebaan wordt. Het hoofd van Wegen, Variëlle Pawiro-Oelomo, benadrukte de betekenis van de weg als een vitale verbindingsweg. Door de inspanningen van aannemingsbedrijf Pahlad Suriname N.V., onder toezicht van ACE Consultancy, is de weg nu klaar voor duurzaam gebruik. Een vertegenwoordiger van APS N.V. legde de nadruk op het proces van ontwerp, bouw en financiering van het project, waarbij speciale aandacht werd besteed aan het reconditioneren en herbestraten van de weg. Hij bedankte de gemeenschap en de overheid voor hun steun en geduld gedurende de werkzaamheden. Buurtbewoner tevens parlementariër Soerjani Mingoen-Karijomenawi benadrukte de positieve impact van de vernieuwde weg voor de ontwikkeling van ressort Alkmaar, maar deed ook een beroep op de overheid voor blijvend onderhoud en stromend schoon drinkwater voor de buurt. Voorzitter van de vaste commissie OW, Mahinder Jogi, prees de voortgang van de regering in het aanpakken en afronden van projecten en benadrukte de noodzaak van continuïteit in het beleid om de belangen van de gemeenschap te behartigen. Minister van Openbare Werken Riad Nurmohamed, bedankte alle betrokkenen voor hun inzet en benadrukte het belang van economische ontwikkeling en corruptievrije projecten. Hij wees op de inspanningen van de regering om achterstallige projecten aan te pakken en de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren. President Chandrikapersad Santokhi sloot af met een oproep tot veilig rijgedrag op de vernieuwde weg en benadrukte de bereidwilligheid van de regering aan het oplossen van de belangrijkste problemen van het land, waaronder huisvesting, voedselzekerheid en landbouwontwikkeling.  De oplevering van de Pandit Tilakdhariweg markeert niet alleen een verbetering van de infrastructuur, maar ook een voorwaartse stap richting sociale en economische ontwikkeling van district Commewijne.