Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Openbare Werken werkt aan privatiseren vergunningenbeleid

Het ministerie van Openbare Werken (OW) is al geruime tijd bezig alle vergunningsaanvragen te standaardiseren, uit te breiden, te moderniseren en de wet- en regelgevingen aan te passen. Binnenkort zal de burger enkele vergunningen ook online kunnen indienen. “Het hoofddoel van dit vernieuwingsbeleid is dat na dit proces aanvragers binnen afzienbare tijd over hun aangevraagde vergunningen moeten kunnen beschikken” aldus OW-minister Nurmohamed.

De bewindsman benadrukt dat het bij deze gaat om vergunningen voor onder meer het bouwen van een woonhuis, een brugje, het opzetten van parkeerplaatsen en het plaatsen van duikers. De ontwerpen voor het indienen van een vergunning, zoals ontwerpen voor een woonhuis, grote gebouwen, verkeerskundige werken en grote verkavelingsprojecten zullen worden afgestoten naar de private sector. Binnenkort start het ministerie met de registratie van deskundigen, waarbij lijsten zullen worden gepubliceerd van private bedrijven, waar men terecht kan voor de uitwerking van een vergunningsaanvraag. De registratie geldt voor onder andere ingenieurs, architecten en aannemers. Zij zullen een eerste orde erkenning krijgen, hetgeen betekent dat er alleen bij deze instanties vergunningsaanvragen ingediend kunnen worden. Voor de controle zal de vergunning uiteindelijk wel door OW worden afgegeven. Hiermee wilt het ministerie de lange wachtrijen, bureaucratie en het corruptieprobleem voorkomen.

De OW-topman voert verder aan dat het ministerie van Openbare Werken investeert in meer controle en ontwikkeling van het beleid en meer controle op het veld. Zo zal er gewerkt worden naar een One Stop Window op de begane grond van het ministerie, waarbij burgers en bedrijven hun zaken op één plek kunnen doen. Simpele werken zoals het aanleggen van rioleringen blijven bij OW en zal geschieden via geselecteerde aannemers die worden opgeleid door OW. De optie om zelf een riolering aan te leggen zal ook mogelijk zijn met gratis instructies van OW. Bij het aantreffen van illegale rioleringen en/of bouwwerken zijn keiharde sancties verbonden, zoals  boetes die terstond worden uitgedeeld. De boetes kunnen oplopen tot een gevangenisstraf en SRD 50.000 per dag als men zonder een vergunning werkzaamheden uitvoert. Er zijn inmiddels conceptwetten opgesteld door het OW-ministerie voor het invoeren van deze geldstraffen. Het ministerie werkt verder aan diversificatie van vergunningstarieven en overweegt om sommige zaken vergunningsvrij te maken. Er zal vanuit het ministerie genoeg informatie van te voren komen door middel van flyers en bekendmakingen, wanneer de nieuwe regels ingaan.