Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

OPENBARE WERKEN SCHAFT VUILCONTAINERS EN AFVALBAKKEN AAN

Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft nieuwe vuilcontainers en afvalbakken in ontvangst genomen van de leverancier. Dit gebeurde op maandag 28 maart 2022, bij het Directoraat Onderzoek en Dienstverlening aan de Duisburglaan, nadat geruime tijd sprake was van niet voldoende afvalbakken en containers.

OGA-directeur Bholanath Narain voerde tijdens de ontvangst van de levering aan dat de draad nu weer opgepakt kan worden, wegens het feit dat diverse instanties en scholen al maanden en zelfs jaren wachten om invulling te geven aan deze behoefte. Vuilcontainers en afvalbakken zijn veel gevraagd door voornamelijk overheidskantoren over heel Suriname. Ook scholen kampen met dit enorme probleem. Alvorens wordt overgegaan tot de distributie van de afvalcontainers, zal een strak beleid erop worden losgelaten. Na een inspectie op locatie, in hoeverre er behoefte is aan een vuilcontainer of een afvalbak zal het proces van vertrekking plaatsvinden. Er zijn zeker ook eisen waaraan een instantie moet voldoen om in aanmerking te komen voor een container. Volgens OW-minister Riad Nurmohamed zijn de oranje vuilnisbakken te klein, waardoor die heel snel volraken, vandaar dat in het vervolg grotere formaten zullen worden aangeschaft. Verder zegt de OW-topman dat instellingen die geen jaarverslagen kunnen aantonen, niet in aanmerking komen voor een vuilcontainer. Instanties die de kosten aankunnen zullen moeten betalen. OW komt binnenkort met een nieuw afvalbeleid op dit gebied. Het ligt in de bedoeling dat kortelings wordt overgegaan tot het scheiden van ons afval. Het OW-ministerie werkt hard aan een schoon en duurzaam Suriname, derhalve zal de start van de distributie zo spoedig mogelijk plaatsvinden.