Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

OPENBARE WERKEN ORGANISEERT PRESENTATIES OP WERELD WATERDAG

De Waterloopkundige Dienst Suriname (WLA) en de Meteorologische Dienst Suriname (MDS) ressorterende onder het ministerie van  Openbare Werken (OW) hebben in samenwerking met de United Nations Development Programme (UNDP) en de Europese Unie (EU) zeer bijzondere presentaties gehouden in het kader van de Wereld Waterdag. Dit event werd op dinsdag 22 maart 2022 georganiseerd in het Lalla Rookhgebouw. Op deze speciale dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van voornamelijk veilig- en schoon drinkwater. Er is evenzeer attentie getoond aan de Wereld Meteorologische Dag die op 23 maart wereldwijd wordt herdacht.

President Chandrikapersad Santokhi van de Republiek Suriname was bij dit evenement evenzo  aanwezig en benadrukte het belang van deze bijzondere dagen die over de hele wereld worden herdacht. Het staatshoofd gaf aan dat de Surinaamse regering volledig hierachter staat en was ingenomen met de aanwezigheid van studenten die voor deze studierichting hebben gekozen en zich willen inzetten voor waterbeheersing en watermanagement. President Santokhi zegt dat de bewustwording ons moet dwingen veilig en zuinig om te gaan met water. Middels het plaatsen van moderne technologie en meer waterzuiveringsinstallaties zal de regering schoon drinkwater kunnen garanderen voor elke burger van het land. Onder de hoogwaardigheidsbekleders waren naast OW-minister Riad Nurmohamed ook aanwezig de ministers van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) Parmanand Sewdien en Reshma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ). De minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) werd vertegenwoordigt door zijn directeur Gonda Asadang. De studenten van het Natuurtechnisch Instituut (Natin) en het Polytechnic College Suriname (PTC) waren heel speciaal uitgenodigd door de organisatoren.  

Minister Nurmohamed legde nadruk op het feit dat Suriname behoort tot de top 10 kwetsbare landen in de wereld als het gaat om de effecten van klimaatsverandering. De gevolgen hiervan zijn reeds zichtbaar bij hoge waterstanden in gebieden die steeds onder water lopen. Het omgaan met het milieu op een onverantwoorde wijze zorgt ook voor vervuild water, gaf de bewindsman aan. Directeur Sergio Kadosoe van het OW-directoraat Onderzoek en Dienstverlening maakte het belang van water bij de samenleving kenbaar, terwijl onderdirecteur Dew Bhaggoe de studenten op hart drukte alles in het werk te stellen om deze studie succesvol af te ronden en de toekomst van mee te helpen bepalen. Overigens mochten de studenten deelgenoot zijn van metingen die werden gedemonstreerd bij zowel WLA als de MDS. Hierna kregen de studenten een certificaat uitgereikt namens de sponsoren van het project. Dit project werd ondersteund door het Global Climate Change Alliance Suriname Adaptation (GCCA+) Phase 2 Project, gefinancierd door de EU en de UNDP en natuurlijk de support van de regering van Suriname. Tot slot deed de OW-minister een zeer markante toezegging dat de beste Hydrologische en Meteorologische student van het NATIN en het PTC ogenblikkelijk in dienst wordt genomen bij Openbare Werken.