Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Openbare Werken neemt wegen verkavelingsprojecten over

Het Ministerie van Openbare Werken (OW) is verantwoordelijk voor de openbare infrastructuur van Suriname. Verkavelingsprojecten zijn vaak particuliere projecten, waarbij de verkavelaar verantwoordelijk is voor het onderhouden van de wegen en het ophalen van trenzen. Er zijn helaas gevallen voorgekomen waarbij burgers werden gedupeerd bij het aankopen van een kavel door verkavelaars die zich niet houden aan afspraken. In dit kader heeft OW het besluit genomen te starten met het process om verkavelingen, die voldoen aan bepaalde criteria, over te nemen. Op dinsdag 26 april 2023 vond de officiele overhandiging plaats van twee wegen van verkavelingsprojecten aan het Ministerie van Openbare Werken (OW).

De Rosa Rioweg (zijstraat van de Mijnzorgweg) gelegen in het district Wanica en de Hardoarweg (zijstraat van de Nieuw Charlesburgweg) gelegen in het district Paramaribo zijn de wegen van verkavelingsprojecten die zijn overgenomen door OW. Sinds het aantreden van minister Riad Nurmohamed werd hij geconfronteerd met veel verkavelaars en burgers die bij hem kwamen voor de problemen omtrent verkavelingen. Er werd toen een besluit genomen om het verkavelingsbeleid een jaar on hold te zetten. Het heeft langer geduurd dan gepland, maar het resultaat van voornoemd stopzetting is, dat de vergunningsformulieren zijn veranderd, de handleiding is aangepast en vernieuwd en de eisen zijn verhoogd, zegt minister Nurmohamed.

Het ministerie is momenteel bezig de data te verzamelen met alle verkavelingsprojecten. In deze fase wordt er alleen nog gekeken naar commerciele verkavelingen en overheidsverkavelingen. Er is ook een lijst met illegale verkavelingen. Deze lijst van projecten, de zogenaamde “blacklist projecten,” zal binnenkort gepubliceerd worden. Het is belangrijk dat de samenleving weet waar ze aan toe zijn en waarom deze projecten niet overgenomen kunnen worden in deze fase, zegt onderdirecteur Planologie en Verkavelingen, Rewita Soekhoe. Alle projecten zullen bekeken worden en er zal worden na gegaan in hoeverre OW het kan overnemen. De lijst met geregistreerde verkavelingsprojecten zal binnenkort ook online geplaatst worden, alsook de lijst met overheidsverkavelingen.