Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Openbare Werken legt wederom werkbezoek af aan Marowijne

In het kader van de hernieuwde organisatiestructuur binnen het ministerie van Openbare Werken (OW) is onlangs aanvang gemaakt met het wederom afleggen van werkbezoeken aan districten. Na in december 2021 het district Saramacca te hebben bezocht is op donderdag 06 januari 2022 het district Marowijne aangedaan. Het nieuwe districtsorganogram is tijdens dit werkbezoek aan het desbetreffende OW-personeel gepresenteerd en de moed toegesproken.

Het ministerie van Openbare Werken bestaat nu uit vier directoraten en volgens de hernieuwde organisatiestructuur moeten ze in alle districten worden vertegenwoordigd. In Marowijne is tot nu toe het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) voltallig vertegenwoordigd. Er zal hard aan worden gewerkt opdat de andere drie OW-directoraten zich ook degelijk vestigen in het district Marowijne. Waarnemend directeur Vidjay Doerga-Misier van het directoraat Bouw- en Stedenbouwkundige Werken (BSW) geeft te kennen dat de bouwwet niet van toepassing was in dit district. Grote bouwprojecten werden derhalve geleid door het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Directeur Bholanath Narain van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer heeft haar medewerkers een hart onder de riem gestoken en beloofd dat er meer middelen vrijkomen om het werk beter in kaart te brengen en vervolgens uit te voeren.

Minister Riad Nurmohamed gaf op zijn beurt aan dat het in de bedoeling ligt om de districten frequenter te bezoeken, omdat Openbare Werken landelijk vertegenwoordigd wordt. Bij regulier bezoeken kunnen de stand van zaken beter bekeken worden en klachten terstond aangehoord en aangepakt worden. De bewindsman geeft verder te kennen dat in 2021 middelen heel beperkt tot niet aanwezig waren, maar dat er dit jaar wel verlichting komt in deze situatie. Marowijne heeft recentelijk te kampen gehad met een vuilophaalprobleem. OW-minister Nurmohamed heeft daarom de districtscommissarissen (DC’s) gevraagd een handje mee te helpen. De vuilstortplaatsen in het district Marowijne moeten netter en gestructureerd worden en zoveel mogelijk voldoen aan de milieueisen. De districtscommissariaten gaan langzamerhand moeten overgaan tot het in eigen beheer ophalen en verwerken van vuil in hun district.