Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

OPENBARE WERKEN INSTALLEERT OVERLEGORGAAN AWOW

In het kader van een degelijke samenwerking tussen de Algemene Werknemersorganisatie Openbare Werken (AWOW) en het ministerie van Openbare Werken (OW) zijn reeds concrete afspraken gemaakt. Zo is op maandag 22 augustus 2022 een overlegorgaan geinstalleerd die erop zal moeten toezien dat de wettelijke rechten en plichten worden nageleefd. Sinds het aantreden van de nieuwe bond was er nog geen contract getekend met het overlegorgaan. De AWOW-voorzitter en de OW-minister spreken van een gezonde samenwerkingsovereenkomst.

Sharita Pardeshi, HRM-coördinator OW en minister Riad Nurmohamed geven te kennen dat goed personeelsbeleid een gemeenschappelijk doel is. Pardeshi drukt de bonden op het hart om zoveel als mogelijk informatie door te spelen aan hun leden wanneer het gaat om personeelszaken. Donovan Grep, voorzitter van de AWOW voerde op zijn beurt aan dat de toepassing van een moderne aanpak gewenst is bij de vakbond. Uiteindelijk moeten de zaken van de werknemers veilig gesteld worden. Vervolgens gaf hij aan dat op te zullen komen wanneer het nodig is, maar als een lid niet correct is geweest zal aangeven. Hij geeft de voorkeur aan in goed overleg alle zaken te bespreken. Zijn hoofddoel is om het ministerie op een hoger niveau te brengen, waarbij structureel overleg heel belangrijk is.

Het overlegorgaan bestaat uit personen die deel uitmaken van Personeelszaken en onmiddellijk antwoord kunnen geven op vragen die betrekking hebben op personeelsaangelegenheden. Vervolgens zijn onderdirecteuren van administratieve diensten eveneens opgenomen in deze commissie die middels dialoog antwoord kunnen geven op andere zaken die zich voordoen. In zwaarwichtige issues zal ter ondersteuning hulp worden ingeroepen van de directeuren, alsook de minister stelt zich te allen tijde beschikbaar, indien daar behoefte aan zou bestaan. Het ministerie van Openbare Werken blijft zich inzetten voor de ordening van zaken met betrekking tot allerhande personeelszaken. AWOW-voorzitter Grep spreekt van een bijzondere stap voor de bond, waarbij het belang van het personeel hoog ik het vaandel wordt gehouden.