Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Ontwatering en Rehabilitatie wegen in Winti Wai en Pontbuiten gelaunched


De gebieden Winti Wai en Pontbuiten kampen reeds decennia met wateroverlast en de wegen aldaar verkeren in een deplorabele staat. Dit gaat eindelijk tot het verleden behoren. Op dinsdag 29 november 2022 heeft president Chandrikapersad Santokhi  samen met minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), vertegenwoordiger van het ministerie van Landbouw, Veeteeld en Visserij (LVV), werkgroep ‘ Winti Wai’ en de buurtbewoners, het project ‘Ontwatering en Rehabilitatie wegen in Winti Wai en Pontbuiten’ gelanceerd. Het project is voorbereid door de werkgroep onder leiding van Pertab Bissumbhar in samenwerking met de afdeling Open- en Gesloten Rioleringen van OW.

De launch vond plaats op de hoek van de Draaibatrastraat en de Tafelbergstraat. Het doel van dit  project is de ontwatering en herinrichting van de infrastructuur ter hand te nemen. Het gebied Winti Wai heeft al langer dan 20 jaar bij elke regenval te kampen met wateroverlast. Het project zal in drie fasen, die elk ongeveer 3 maanden duren, worden uitgevoerd. Het ligt in de bedoeling om alle bestaande duikers te vervangen, zodat de waterafvoer makkelijker gaat via Livorno naar de Indira Ghandiweg.

Om de duikers opnieuw te plaatsen is er voor elk inrit een vergunning nodig. OW- minister heeft de toezegging gedaan dat het plaatsen van duikers vergunning vrij geplaatst kunnen worden. Daarna zullen de wegen  opnieuw betegeld, verhoogd en verstevigd worden. De aanleg van looppaden behoort ook tot de rehabilitatie. Agro project Gracilio Pigot, die zijn ondersteuning biedt aan het project, heeft vanuit Nederland via Zoom enkele succesfactoren gedeeld. Zo zal er volgens hem sprake moeten zijn van kennis en vertrouwen binnen de organisatie, regering en deelnemers. Bij de launch garandeerde minister Nurmohamed dat de wateroverlast tot het verleden zal behoren.

Giorno Tolud, buurtbewoner Winti Wai heeft de buurtbewoners opgeroepen samen te werken aan dit project. Ook gaf hij aan om niet te wachten op de overheid. ‘Het ministerie plaats duikers voor ons en als inwoners moeten we onze inritten zelf onderhouden en netjes omgaan met ons vuil, want dat laat ook onze duikers verstoppen’, aldus Tolud. De president riep in zijn toespraak de ondernemers van de buurt op om een bijdrage te leveren, zodat dit een complete PPP-samenwerking kan worden. Hij kijkt uit naar de andere voorstellen om het sociaal beleid verder te kunnen uitvoeren. Het staatshoofd installeerde op vrijdag 5 augustus 2022, deze werkgroep “Ontwikkeling Winti Wai en Pontbuiten” . Deze werkgroep heeft als doel zich te buigen over de problemen van de twee gebieden en binnen korte tijd zichtbare resultaten te leveren.