Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Ongeveer 3500 woonoplossingen creëren bij 1e fase Landelijk Woningbouw Programma

Voor de 1e fase van het Landelijk Woningbouw Programma Fase 1- 2023-2025 zijn er 3500 woonoplossingen gecreeerd worden. Verschillende gebieden zullen bouwrijp gemaakt worden. Na het project Reeberg, zullen er ook 600 percelen aan de Merveilleweg en de Peprepinweg bouwrijp gemaakt worden. Deze aankondiging deed minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) in zijn toespraak bij het startsein van het Landelijk Woningbouw Programma (LWBP) Fase 1 op vrijdag 25 augustus 2023 aan de Zwartbontstraat te Reeberg in het district Wanica.
De bewindsman gaf aan de projecten duurzaam uitgevoerd zullen worden. Het bouwrijp maken van de percelen moet ook erin resulteren dat er daadwerkelijk woonhuizen worden opgezet. Hiervoor zijn er volgens de minister faciliteiten gecreëerd bij de banken. Er zal verder streng toezicht zijn op de uitvoering van de projecten. De kavels worden bouwrijp gemaakt door de Baitali Group N.V en het Architectenbureau Bab. Vrijdagochtend vond contractondertekening plaats tussen de directievoerder, aannemer en het ministerie.

LWBP- projectmanager Mark Rommy bracht zijn dank uit aan president Santokhi, ministerie van Openbare Werken, de governor van de Centrale Bank van Suriname en de minister van Financiën en Planning voor het tot stand brengen van dit mooi project. Ook gaf hij aan dat fase 2 en fase 3 reeds in voorbereiding zijn. “Het doel is zoveel mogelijk woonoplossingen te realiseren”, aldus Rommy. Verder gaf hij aan dat de regering afgelopen woensdag een primeur had met het goedkeuren van het eerste public-private partnership model. “Dat betekent dat we met banken en particulieren direct woonoplossingen kunnen bieden aan mensen die huizen willen kopen”, merkt Rommy op.

President Santokhi vergeleek een sterk fundament voor een woning met het fundament dat de regering legt voor de ontwikkeling van het land. Op het perceelland van 63 hectare te Reeberg zullen ruim 600 kavels bouwrijp gemaakt worden. Het staatshoofd had de samenleving beloofd, namelijk een bouwperceel voor eenieder, hetgeen van start ging met de landelijke registratie. Van de 70.000 geregistreerden hebben 30.000 een perceel ontvangen. Het grootste probleem is echter dat de mensen geen toegang hebben tot hun percelen. De regering heeft besloten de gebieden te ontwikkelen. Ook is gezorgd voor goedkoop kapitaal door de 7% kasreserve voor woningbouw te verruimen naar SRD 950.000. De regering is volgens het staatshoofd bezig met tal van investeringsprojecten met het bedrijfsleven, waaronder bouwprojecten. De aannemers die al geruime tijd op betalingen vanuit de overheid wachten krijgen ook de gelegenheid een bijdrage te leveren.