Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

OGA Saramacca neemt plantenkast in gebruik

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken (OW), heeft op donderdag 9 maart 2023 een plantenkast met ongeveer 2100 bloemplantjes opengesteld te Kampong Baroe in het district Saramacca. OGA is bezig in het kader van haar beleidsuitvoering om op landelijk niveau, de groenvoorziening in stad en districten te weeg te brengen. Dit om verschillende plekken in het land aantrekkelijker te maken, vooral voor de toeristen.

“OGA is in november 2022 van start gegaan met het aanpakken van parken en pleinen, waarbij er ook gewerkt wordt aan stads- en districtsverfraaiing”, zegt de waarnemend directeur OGA Indersing Gangabisoensingh. Het ligt in de bedoeling om een faciliteit te creëren, waardoor we in staat zijn te voorzien in eigen plantenmateriaal. Naast een kwekerij wil de OGA-directeur ook een faciliteit gaan bekijken voor composering. Het is de bedoeling om ook in de andere districten een plantenkast neer te zetten, zodat de districten uitnodigend en een toeristische trekpleister wordt, vertelt de wnd. directeur OGA.

Districtscommissaris Sherin Bansi- Doerga van het district Saramacca is zeer ingenomen met de officiële ingebruikname van de plantenkast. De dc juicht dit initiatief van de plantenteelt enorm toe en vindt het bijzonder dat er wordt geplant en geëxperimenteerd. Ze juicht ook de uitbreiding van het project naar de overige districten toe. Verder gaf de burgermoeder aan dat er een goede samenwerking is tussen OGA en het commissariaat Saramacca. In partnerschap worden intussen veel projecten uitgevoerd.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) zegt dat het een hele zware uitdaging is voor het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer.  De hoofdopdracht van dit directoraat is om overal in Suriname mooie planten, parken en pleinen neer te zetten en te onderhouden. Het heeft ook als taak om nieuwe bloemen en palmen zichbaar te laten maken. De bewindsman merkte op dat elk district zijn eigen kenmerk heeft. Hij is tevreden met de wijze hoe OW-ers zijn ingedeeld, hoe ze werken en het district Saramacca schoon en netjes houden.