Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

OGA pakt overwoekerd parkeerterein crematieoord Weg naar Zee aan

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het Ministerie van Openbare Werken (OW) is thans bezig met schoonmaakwerkzaamheden  bij de parkeerplaats van het crematieoord te Weg naar Zee. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Dahoe die is ingehuurd door het directoraat.

De nieuwe waarnemend directeur van OGA, Indersing Gangabisoensing, achtte het nodig de schoonmaak van de parkeerplaats prioriteit te geven vanwege het groot aantal mensen die wekelijks ernaartoe gaan om hun laatste groet te betuigen aan hun dierbare. Na deze grote schoonmaak beurt zal OGA in samenwerking met het bestuur van het crematieoord een helpende hand verlenen bij de onderhoud van het oord, geeft Gangabisoensing aan. OGA is landelijk bezig met schoonmaakwerkzaamheden. “Iedereen wilt in een schoon milieu blijven en vertoeven, maar we zien vaak dat er grof vuil wordt gedumpt door derden. Het is jammer om te constateren dat aan de ene kant OGA zijn best doet schoon te maken, maar er aan de andere kant gelijk weer vervuilt wordt”, zegt de waarnemend OGA directeur.

Gangabisoensing wilt werken aan een schoon Suriname en vraagt daarbij medewerking van de burgerij. Er zijn zware boetes aan verbonden als iemand wordt betrapt bij het dumpen van vuil. “Laat er een mentaliteits ombuiging komen, zodat wij het heel land schoonhouden”, zegt de waarnemend OGA directeur. OGA wilt starten met campagnes vanaf de jeugd tot volwassenen, hoe adequaat en efficiënt met vuil om te gaan. De wettelijke regelingen zijn er en als die aangepast moeten worden zal er daaraan gewerkt worden voor een beter en schoon Suriname.