Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

OGA installeert werkgroep herinrichting Vriendschapspark

In het kader van de implementatie van de beleidsvoornemens van het het Ministerie van Openbare Werken (OW) 2020 – 2025, is in het beleidsplan opgenomen de uitvoering van de verschillende verfraaiingsprojecten aan parken en pleinen. Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) heeft in dit kader een werkgroep geïnstalleerd met als doel het Vriendschapspark, gelegen aan de Jaggernath Lachmonstraat (omgeving Lyceum 1), her in te richten. De installatie van de werkgroep vond plaats op woensdag 9 november 2022 in de conferentiezaal op het hoofdkantoor van Openbare Werken.

De herinrichting van het park zal in public private partnership (PPP-verband) plaatsvinden. Middels beschikking is aan de Stichting Oriëntal Foundation vergunning verleend tot het in gebruik nemen van het Vriendschapspark voor het opzetten van een botanische tuin. OGA is van start gegaan met het aanpakken van parken en pleinen, waarbij er ook gewerkt zal worden aan stads- en districtsverfraaiing zegt de wnd. directeur OGA Indersing Gangabisoensingh. De werkgroep bestaat uit 4 personeelsleden van OGA en 3 leden van de Stichting Oriëntal Foundation. Het streven is dat de werkgroep binnen 6 maanden (of eerder) een gedegen plan moet uitzetten hoe het park precies aangepakt zal worden. Bij deze uiteenzetting moet er gelet worden op de veiligheid, goede verlichting en goede zitplaatsen. Het park moet uitnodigend en een toeristische trekpleister worden zegt de wnd. directeur OGA.

Minister Riad Nurmohamed zegt dat OW de nodige kennis in huis heeft en er meer daarmee gedaan moet worden. Bij de parken hoeft het niet bij maaien te blijven, er kan nu worden overgegaan naar het herinrichten van de parken. De OW bewindsman vraagt aan de wnd. directeur OGA, de parken landelijk en terreinen van ministeries versneld aan te pakken. Minister Nurmohamed zegt tot slot dat er gekeken moet worden naar andere inkomsten methodes om de parken te onderhouden.