Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

OGA brengt werkbezoek aan Coronie en Nickerie

In het kader van de geplande werkbezoeken naar alle dependances van het Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het Ministerie van Openbare Werken (OW), in diverse districten door de wnd. directeur OGA, Indersing Gangabisoensingh is op 23 en 24 november 2022 een bezoek afgelegd naar alle dependances van OGA in de districten Coronie en Nickerie. De delgatie bestond uit de wnd. directeur, onderdirecteuren, beleidsadviseurs en afdelingshoofden.

In het district Coronie is de delegatie verwelkomd door de Coördinator Eric Boldewijn, die aangaf met welke knelpunten de dependance van OGA in Coronie te kampen heeft. Het district Coronie zal speciale aandacht krijgen vanwege de potentie en de mogelijkheden die Coronie biedt om toeristisch aantrekkelijker te worden. Ook tijdens dit werkbezoek is gebruikt gemaakt van de gelegenheid om het personeel te voorzien van PPE’s en diverse gereedschappen. Tevens is een bezoek gebracht aan het Districtscommissariaat van Coronie, waar de delegatie werd ontvangen door Districtssecretaris (DS) Myra Cruden, dit vanwege afwezigheid van DC Maikel Winter. Met de DS is van gedachten gewisseld over de mogelijke samenwerking met de DC. Vervolgens is de dependance te Wageningen in het district Nickerie aangedaan. Hier werd de delegatie verwelkomd door Regilio Creton, Sub Coördinator OGA Wageningen. Ter afsluiting van het werkbezoek op 23 november is een bezoek gebracht aan de vuilstortplaats te South Drain, waarbij de nodige instructies en beleidsinzichten zijn meegegeven aan de verantwoordelijken aldaar.

Op 24 november heeft het directieteam, de dependance van OGA te Nieuw Nickerie bezocht. Districtshoofd van het ministerie van OW Nickerie Maheshwarpersad Badal en mevr. Bhawan – Banarsie Sectiechef OGA Nickerie, hebben de delegatie verwelkomd. Er is ook een onderhoud geweest met de Districtscommissaris van Nickerie, Senrita Gobardhan. De DC en wnd. directeur Gangabisoensigh wisselden van gedachten met betrekking tot het te voeren beleid en de mogelijkheden voor samenwerkingen op het gebied van districtsverfraaiing middels groenvoorzieningen en upgrading van de bestaande parken en pleinen. De DC maakte gebruikt van de gelegenheid om de leiding en het personeel van OGA Nickerie te bedanken voor de ondersteuning die zij krijgt in het district. In het kader van het toeristisch aantrekkelijker maken van het Zeedijk is afgesproken om op zeer kort termijn een werkgroep in te stellen om een projectvoorstel voor te bereiden voor verfraaiing van het dijk. Dit project zal in PPP-verband worden uitgevoerd samen met de DC, OGA, de particuliere sector en de gemeenschap. Ter afsluiting van het werkbezoek is gebruik gemaakt van de gelegenheid om het Zeedijk aan te doen en de reeds opgezette plantenkwekerij en composttent van OGA Nickerie aan de G.G. Maynardstraat te bezoeken. Alhoewel de productie nog op kleine schaal plaatsvindt, zullen de nodige investeringen worden verricht om de aanmaak van plantjes en productie van compost te verhogen.