Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

NIEUWE VERGUNNINGSREGELS VOOR DC’S, ARCHITECTEN , INGENIEURS EN TEKENAARS

Het ministerie van Openbare Werken (OW) is momenteel bezig een nieuwe vergunningsbeleid in te voeren. In dit verband werden onlangs districtscommissarissen (DC’s) uit alle districten alsook ingenieurs, architecten, consultants en bouwtekenaars speciaal uitgenodigd voor een informatiesessie. Minister Riad Numohamed presenteerde de nieuwe regels en wetgevingen die door het OW-ministerie binnenkort van kracht zullen zijn. Deze wetgevingen worden thans bestudeerd door deskundigen, waarna het ministerie het traject in zijn geheel zal afsluiten.

OW laat optekenen dat het nieuwe vergunningsbeleid met alle groepen is besproken, waarbij de gelegenheid werd aangeboden om vragen te stellen. Alle groepen kregen een presentatie over het nieuwe vergunningsbeleid en het beleid van het ministerie van Justitie en Politie (JUSPOL) met betrekking tot het verkeer. De eerste fase van het nieuwe vergunningsbeleid treedt nu in werking en de partijen zijn gevraagd te helpen bij de verschillende documenten teneinde hun feedback te geven, zodat deze bijgesteld kunnen worden. Bij dit nieuwe beleid krijgen DC’s de gelegenheid hun inkomsten te vergroten door zaken van het OW-ministerie over te nemen met technische ondersteuning. Deze vernieuwing biedt ook de gelegenheid aan illegale tekenaars om bedrijven op te zetten, professioneler te werk te gaan en meer diensten aan te bieden aan OW. Met dit nieuwe beleid komen kortere wachttijden voor het verkrijgen van vergunningen. De DC’s zijn door minister Nurmohamed gevraagd een handje mee te helpen bij de controle in het veld ter naleving van de nieuwe regels. De OW-bewindsman heeft benadrukt het ondernemerschap te stimuleren alsook het inkrimpen van de overheid. “Het is niet de bedoeling dat men brodeloos wordt gemaakt, maar illegaliteit zal ook niet worden gestimuleerd,” aldus de OW-minister.

Openbare Werken stelt dat het hoofddoel van dit nieuwe vergunningsbeleid ter bescherming is van producten die door ondernemers worden geleverd en ordening van de infrastructuur. Er wordt momenteel gewerkt aan het op orde brengen van deze sector, waarnaar reeds 20 jaren wordt uitgekeken en nu eindelijk gerealiseerd. OW is doende diverse categorieën van beroepen zoals architecten, ingenieurs, aannemers, verkavelaars en tekenaars te structureren. Landmeters zijn al goed geordend gaf de OW-topman te kennen. Elke categorie zal gearrangeerd worden met bewijzen en feiten. Eén van de eisen die gesteld wordt door OW is dat met ondernemers wordt gewerkt die gediplomeerd zijn in hun vakgebied. Zo kan een groot deel van de verschillende vergunningen afgestoten worden naar ondernemers onder de voorwaarden dat de ondernemer ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) en zich registreert bij OW. Op dit moment zijn de wetten voor aanbestedingen, bouwwerken, stedenbouwkundige werken en huisvesting in review. Dit is het laatste traject in het geheel van vernieuwingen van OW. Deze wetten worden nu bestudeerd door deskundigen, waarna het ministerie het traject in zijn geheel zal afsluiten. De partijen hebben tot slot zeer positief gereageerd op het nieuwe beleid van OW.