Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

NH neemt deel aan WASH Emergency Training

Als onderdeel van het toekomstige werkplan van het Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH)-Coördinatieplatform zijn UNCEF en SIWI (Stockholm International Water Institute) van start gegaan met het initiatief; mogelijkheden voor capaciteitsopbouw te bieden aan belanghebbenden bij rampenbeheer. In dat kader is er op 9 en 10 november 2022, een tweedaagse WASH in Emergency Training gehouden voor hulpverleners en WASH- partners, gericht op noodplanning, normen en standaarden voor WASH. Ook klimaatbestendige WASH en technische sessies over noodwatervoorziening, hygiënebevordering, samen met community engagement. Directie- en personeelsleden van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen hebben deelgenomen aan deze tweedaagse training die gehouden werd in Jacana Amazon Wellness Resort.

Een deel van het voorgestelde mandaat van het WASH-coördinatieplatform is om zijn leden (CSO’s/NGO’s, waterleidingbedrijf SWM, academische wereld, NCCR, relevante vakministeries, donoragentschappen) toe te rusten met de nodige vaardigheden en kennis, zodat deze voorbereid zijn en kunnen reageren op noodsituaties.

UNICEF en SIWI zijn in februari 2021 gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de oprichting van een WASH -Coördinatieplatform in Suriname. Dit initiatief is gestart ter ondersteuning van de regering van Suriname, met als doel om de sector coördinatie van Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH) voor en tijdens noodsituaties te verbeteren.

UNICEF ondersteund als Global WASH Sector Lead Agency en co-lead van de Regionale WASH LAC Group, het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, de verwachte leider van het WASH –Coördinatieplatform (of een aanverwant watercoördinatieorgaan/-mechanisme) bij het identificeren en implementeren van belangrijke activiteiten, processen en capaciteitsopbouw, om minimaal de basis WASH-diensten te bevorderen en snel te kunnen reageren op noodsituaties voor een betere gereedheid in geval van een ramp in samenwerking met relevante partners.