Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

Nationale validatiesessie in het kader van concept herziene mijnbouwwetgeving & concept Model Mijnontwikkelingsovereenkomst

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), ondersteund door het “Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with Emphasis on Artisanal and Small-Scale Gold Mining” Project (EMSAGS), heeft in het kader van het proces tot herziening van de Mijnbouwwet, een nationale validatiesessie gehouden. Bij deze sessie, op 4 december, zijn diverse deskundigen en belanghebbenden zoals vertegenwoordigers van de overheid, consultants, maatschappelijke organisaties, bedrijven alsook vertegenwoordigers van inheemse en tribale gemeenschappen samengekomen voor de validatie van het concept herziene Mijnbouwwet & concept Model Mijnontwikkelingsovereenkomst. Een cruciale stap voor het verder geleiden van de conceptwet naar De Nationale Assemblée.

Bij de bespreking van de Mijnbouwwet is het algemeen aanvaard stakeholder advies, dat een belangrijke bijdrage levert aan verbeterde mijnbouwwetgeving, met het publiek gedeeld. “Hier is een reeks stakeholdermeetings aan vooraf gegaan”, zegt minister David Abiamofo bij de opening van het evenement.

De vernieuwing van de mijnbouwwet is een proces dat teruggaat tot en met de jaren negentig. ‘Toen al werden de eerste initiatieven genomen om een aanvang te maken met de herziening van het Mijnbouwdecreet E-58’, zegt minister Abiamofo. Nieuwe mijnbouwwetgeving is volgens de minister broodnodig, gezien nationaal en internationaal veranderde omstandigheden. De bewindsman noemt diverse ontwikkelingen rond exploratie- en exploitatietechnieken, maar ook verschillende milieu en sociaal-maatschappelijke vraagstukken waaronder rechten van inheemse en tribale gemeenschappen die meegenomen moeten worden. 

Bij het aantreden van regering Santokhi-Brunswijk is het ingezet traject tot herziene mijnbouwwetgeving op het ministerie van NH aan grondige evaluatie onderworpen. Op basis van nieuwe inzichten en instructies is in 2020 een doorstart gemaakt met de vernieuwing alsook het traject dat moet leiden tot het opzetten van de Delfstoffen Autoriteit Suriname (DAS). Dit heeft geresulteerd in de productie van het concept mijnbouwwet en de conceptwet instelling Delfstoffen Autoriteit in 2021. De NH-bewindsman geeft verder ook aan dat eerdere inspanningen en inzichten niet overboord zijn gegooid, maar eveneens zijn meegenomen.

Met behulp van de Suriname Competitiveness and Sector Diversification Project (SCSD), gefinancierd door de Wereldbank, is het mogelijk geweest om de conceptwet door internationale consultant Sofreco te laten beoordelen. De broodnodige nationale consultatiesessies zijn gefinancierd uit middelen van het EMSAGS programma.