Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer finaliseert administratieve procedure perceelruil vuilstortplaats Ornamibo

In verband met de aanleg van een vuilstortplaats te Ornamibo in het district Wanica, waren er onderhandelingen begonnen in het jaar 1998 met ongeveer 11 eigenaren van omliggende percelen. Tijdens het onderhandelen met de perceel eigenaren is er gebruik gemaakt van de optie voor compensatie middels perceelruil en is in het jaar 2000 een aanvang gemaakt met de afhandeling van de nodige administratieve zaken.  Enkele perceeleigenaren hebben gedurende het volgen van de procedure van perceelruil de gang naar de rechter gekozen ter versnelling van de afhandeling.

Ter finalisering van de perceelruil betreffende de vuilstortplaats te Ornamibo, worden thans de laatste administratieve handelingen verricht door het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer.  Zoals eerder kenbaar gemaakt door het Ministerie van Openbare Werken zijn in het jaar 1998 onderhandelingen begonnen met ongeveer 11 eigenaren van aldaar gelegen percelen. Hiervan zijn de gerechtigden van 3 percelen  reeds gecompenseerd middels een perceelruil. Het proces van ruiling met de  gerechtigden van 4 percelen bevindt zich thans in de afrondende fase. Voorts zij vermeld dat geen van de gerechtigden van de resterende 4 percelen zich vooralsnog hebben aangemeld waardoor wat betreft deze 4 de onderhandelingen m.b.t. perceelruil nog niet kan plaatsvinden.  Het dumpen en verwerken van huishoudelijk afval te Ornamibo vindt normaal voortgang, en is het traject voor het verantwoord verwerken ingezet door het Ministerie van Openbare Werken. Ornamibo heeft een grootte van 41 hectare en er wordt dagelijks 600 tot 700 m3 aan vuil gestort en verwerkt.

Het Ministerie van Openbare Werken (OW) zet zich thans verder in voor een  milieu verantwoorde wijze beheersen van het huishoudelijk en ander afval. Om het ongerief van buurtbewoners te minimaliseren zal het dagelijks aangevoerd vuil middels zand worden afgedekt, waardoor de eventuele stank en vliegenplaag wordt verminderd. Thans is het OW-ministerie bezig voorbereidingen te treffen voor een structurele oplossing van het vuilproblematiek te Ornamibo. Het traject om vuil te scheiden is inmiddels ingezet, zodat over gegaan kan worden tot recycling voor plastic, aluminium en karton. Hierdoor zal minder afval worden aangeleverd op de vuilstortplaats. Tenslotte wenst OW de mogelijkheden te bekijken naar het model van waste to energy middels verbrandingsovens.

Het ministerie van GBB en OW hopen dat hiermee na 20 jaren uiteindelijk een finale oplossing is gebracht aan de grondkwestie “Ornamibo”.