Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

MINISTER NURMOHAMED BEZOEKT LOPENDE PROJECTEN CORONIE EN NICKERIE

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft sinds zijn aantreden vaker laten weten dat hij de districten frequenter zal bezoeken, zodat zaken vlotter kunnen verlopen. In het weekend van 17 tot 19 juni deed de OW-bewindsman Coronie en Nickerie wederom aan. Tijdens dit werkbezoek zijn diverse zaken geinspecteerd zoals wegen, ontwateringswerken, dienstwoningen, dienstvoertuigen, maaiprojecten en ook het vissersdorp te Post Rotterdam.

OW-minister Nurmohamed legt regelmatig werkbezoeken af in districten en concentreert zich zodoende op zaken die zich afspelen in deze gebieden. Tijdens dit bezoek begaf de bewindsman zich op het terrein van OW-Nickerie waar binnenkort een veiling wordt gehouden. De karkassen, materiaal en materieel die niet meer worden gebruikt, zullen worden verkocht. Dit systeem zal op alle overheidsterreinen worden toegepast. Voorafgaand heeft de OW-minister in Coronie de EBG-Kerk bezocht alwaar een complete renovatie gaande is door OW-medewerkers uit dat district. Ook is de toilettengroep van de O.S. Salem Basisschool door OW opgeknapt. Verder heeft de minister dienstwoningen in zowel Coronie als Nickerie bezocht. Deze zullen verder een inspectie ondergaan en waar nodig gerenoveerd worden. Dienstwoningen die niet meer gebruikt worden gaan in de verkoop. De Algemene Werknemersorganisatie van Openbare Werken (AWOW) heeft onder toeziend oog van de OW-minister gebruik gemaakt van de gelegenheid om polissen te verstrekken ten behoeve van een uitvaartverzekering die momenteel wordt afgesloten. De bewindsman geeft te kennen dat hij meer innovatie verwacht van de bonden van OW en dat zij helpen met capacity building en het geven van trainingen aan het OW-personeel.

Het Vissersdorp in Nickerie dat bekend staat als Post Rotterdam werd ook aangedaan tijdens dit werkbezoek. Er moet veel worden gedaan aan de plek qua milieuveiligheid, alsook de veiligheid op straat waar zich een scherpe bocht bevindt en structureel beter moet worden geregeld. De vissers zijn bereid een bijdrage te leveren bij de aanpak, want de overheid en OW komen in met middelen. Minister Nurmohamed is vaak geconfronteerd met klachten uit Nickerie, betreffende zandwegen die in een zeer slechte staat verkeren. De aanpak van urgente wegen in Nickerie gaat onverstoord door, maar ook zijn er middelen vrijgemaakt voor de aanpak van wegen in woon- en landbouwgebieden. Op het terrein van het OW-kantoor in het rijstdistrict zijn momenteel twee brandstoftanks bevestigd voor het gebruik van brandstof ten behoeve van dienstvoertuigen. Naast Diesel kan binnenkort ook Unleaded worden getankt. Assembleeleden Hariette Ramdien, Nisha Jhakry en Steven Matsaleh hebben ook hun misnoegen geuit over de dagelijkse zaken die zich afspelen in het district. Op aanwijzing van de parlementariers heeft de OW-topman enkele kruispunten bezocht waar dringende maatregelen getroffen dienen te worden. In het bijzonder maken autobestuurders zich ernstig schuldig door de toegestane snelheid te overschrijden met alle gevolgen van dien. Minister Nurmohamed komt met spoedoplossingen in deze kwestie.