Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

Mijnbouw oriëntatiemissie uitgevoerd

Kwikvrij system verkend

HetImproving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with Emphasis on Artisanal and Small Scale Gold Mining” Project, kortweg het ‘EMSAGS Project’ heeft als doel het verbeteren van het beheer van ambachtelijke en kleinschalige goudwinning (ASGM) in Suriname én stimuleren van de toepassing van milieuverantwoorde mijnbouwtechnologieën. De Uitvoerende Partners voor dit project zijn het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en het NIMOS. De Senior Supplier is UNDP en de Senior Beneficiary is het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM).  

In het belang van het onderdeel milieuverantwoorde goudwinning hebben diverse stakeholders het dorp Compagniekreek te Brokopondo bezocht. Aldaar is een demonstratiesite voor het pilot project rond kwikvrije goudmijnbouw opgezet. Deze zal binnen afzienbare periode officieel in bedrijf worden gesteld.

Onder de aanwezige stakeholders bevonden zich de onderdirecteur Mijnbouw, Angela Monorath, alsook functionarissen van het ministerie van NH, het team van het EMSAGS-project, en vertegenwoordigers van de organisaties: Alliance for Responsible Mining (ARM), UNDP en WWF Guianas.    

Gedurende deze technische oriëntatiemissie is door Johannes Abilie, National Coordinator van ARM een rondleiding verzorgd waarbij de werking van het milieuverantwoord goudmijnbouwsysteem aan de aanwezigen is gedemonstreerd. Onder andere de werking van de Icon Gold Concentrator is getoond. Deze centrifugemachine scheidt door de combinatie van water en trillingen het goud van andere materialen zoals zand en grind. Ook is de werking van de shaking table, ookwel schud- of triltafel gedemonstreerd. Dit toestel scheidt op basis van dichtheid en zwaartekracht het goud van andere materialen voor verdere verwerking.

De delegatie heeft als onderdeel van de technische missie eveneens een bezoek gebracht aan de MTEC te Brokopondo, een Mijnbouwopleidings- en Uitbreidingscentrum voor de verspreiding en monitoring van milieuverantwoorde kleinschalige goudmijnbouw-methoden.

De demosite is tot stand gekomen door partnerschap van het EMSAGS met WWF Guianas en ARM. Deze samenwerking is in 2023 van start gegaan. Ook is het EMSAGS ten volle ondersteund geworden door het traditioneel gezag van Compagniekreek en een lokale ondernemer die toestemming verleende voor het opzetten van de faciliteit.

De missie is uitgevoerd op 23 februari.