Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Meteorologische Dienst Suriname volgt refreshment training data analyse

Recentelijk zijn de wind meetstations, die geplaatst zijn op verschillende locatie’s langs de kustvlakte  van Suriname, door het Ministerie van Openbare Werken (OW) overgenomen van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). In het kader van het onderhoud en beheer van deze windmasten is er een 3-daagse refresment training gehouden voor het personeel van de Meteorologische Dienst Suriname, 1 van ESIA en QHSE en 2 personeelsleden van het ministerie van NH. Deze training duurt van 23 – 25 januari 2023 in de conferentiezaal van Openbare Werken.

De afdeling Meteorologische Dienst van het onderdirectoraat Onderzoek en Innovatie heeft samen met de consultant RINA de training georganiseerd. De onderdirecteur Dew Bhaggoe en wnd. Hfd  Radj Nanda zijn zeer tevreden over de participatie van hun personeel. De onderdirecteur heeft het personeel erop toegewezen dat het belangrijk is om data te verzamelen en te analyseren. “Als we innovatie willen doorvoeren moeten we weten waar we moeten beginnen en daarvoor is kennis nodig om het werk goed te doen”, zegt onderdirecteur Bhaggoe.  Deze training “Wind Energy Capacity Building Training Workshops on Collection, processing, interpretation, analysis of the wind data” wordt verzorgd door een trainer uit India, dhr. Kenneth John Joseph. De Maintenance training (On-site Sarah Maria Staatsolie) zal in de eerste week van maart verzorgd worden door Mr. Wenceslao Lopez van MEASWIND.

Aan de participanten worden vaardigheden aangeleerd om de verzamelde windgegevens te beoordelen, analyseren en inzicht te krijgen in het analyseproces van windbronnen en energieopbrengsten. De algemene doelstelling van deze meetstations is het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energie en energie-efficiëntietechnologieën in de woongebieden (kustgebied), met de bedoeling de uitstoot van broeikasgassen door de sector te verminderen. In 2021 zijn er 6 meetstations geïnstalleerd door het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronen, nu overgedragen aan het Ministerie van Openbare Werken, Afdeling Meteorologische Dienst Suriname.