Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

ISO 9001-2015 Certificaat geprolongeerd door laboratorium Openbare Werken

Het Laboratorium voor Grondmechanica en Bouwmaterialen Onderzoek van het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft op maandag 15 januari 2024 de ISO 9001-2015 opvolgingsaudit wederom zonder tekortkomingen doorlopen. Alsgevolg hiervan heeft Kiwa Nederland BV, die de externe certificerende organisatie is, het toegekend ISO 9001:2015 certificaat geprolongeerd voor de periode van een jaar.

Het Laboratorium is inmiddels al 5 jaren formeel ISO 9001:2015 gecertificeerd en houdt betrouwbaarheid, accuratesse en normconforme uitvoering van kwaliteitsonderzoek hoog in het vaandel. 

Hoofd van het Laboratorium voor Grondmechanica en Bouwmaterialen onderzoek, Mw. Vijata Doelam, geeft aan dat de opvolgingsaudit een jaarlijks terugkerend karakter heeft, waarbij specifieke segmenten in de organisatie getoetst worden. ISO 9001-2015 is een internationale norm die gaat over kwaliteitsmanagementsystemen. Onderdelen die tijdens de audit getoetst werden zijn de effectiviteit en efficiëntie van de interne bedrijfsprocessen, klanttevredenheid, accurate en normconforme uitvoer van de diverse testen, productie van de testresultaten en kalibratie van het laboratoriumapparatuur. ​                      

Tijdens de audit is Dhr. Ing. Reza Abdoelrazak, Lead Auditor voor Kiwa Suriname & Caribbean, heel gedetailleerd ingegaan op al deze processen en heeft deze ook steekproefsgewijs getoetst. Vervolgens is er onder meer nagegaan als het laboratorium let op de verwachtingen van zijn stakeholders en de realisatie van de gestelde kwaliteitsdoelen. ​​​                      ​​​​​                    

Doelam geeft verder met trots te kennen dat ondanks de minder rooskleurige economische situatie zij 100% van de gestelde doelen in 2023 hebben behaald. Enkele targets die geëvalueerd werden zijn omzetverhoging, klantenkringvergroting en testapparatuur vernieuwing. ​                     ​​​           

Indien er na afronding van de complete audit onvolkomenheden werden ontdekt, dan moesten die zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden. ​​​​​​Bij het laboratorium werd de dag beëindigd zonder tekortkomingen in het auditrapport en is het ISO 9001:2015 certificaat voorgedragen voor prolongatie. ​​​​​​Het Laboratorium voor Grondmechanica en Bouwmaterialen onderzoek van het ministerie van Openbare Werken is tot en met 08 november 2025 ISO 9001:2015 gecertificeerd.