Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Investeerders melden zich aan bij Openbare Werken

In het kader van het investeringsbeleid van de overheid spant het ministerie van Openbare Werken (OW) zich enorm in om samenwerkingsverbanden in de vorm van PPP (Public Private Partnership) aan te gaan met particuliere bedrijven, zowel lokaal als internationaal. Recentelijk heeft het ministerie van OW op het gebied van appartementen cq integrale woningbouw- oplossingen, afvalbeheer, multiverdieping parkeerhavens, overheidskantoorgebouwen alsook infrastructurele werken een aantal Expression of Interest (EOI) gepubliceerd. De deadline voor het indienen van de projectvoorstellen was vastgesteld op 30 november 2021.

Er heeft zich een aantal van 10 bedrijven (lokaal en internationaal) aangemeld en voorstellen ingediend om ons stedelijk afval (Municipal Solid Waste) dat op de vuilstortplaats te Ornamibo gedumpt wordt, te verwerken. Er is ook interesse getoond voor onze afval te Nickerie en Marowijne en onze padikaf te Nickerie. De ontvangen projectvoorstellen worden nu bestudeerd om te komen tot een selectie op basis van feasibility. Hierna volgt het traject van de Terms of Reference (TOR) en de Request for Proposal (PPP-RFP). Voor wat betreft de brug over de Surinamerivier werd een Request for Expressions of Interest uitgezet om in Public Private Partnership (PPP) de brug te realiseren. Hierbij zijn investeerders uitgenodigd om kenbaar te maken dat ze geïnteresseerd zijn de brug inclusief toeleidende wegen te bouwen en te financieren. Vervolgens zijn 3 reacties binnengekomen, waaronder zeer serieuze grote bedrijven.

Alhoewel voor parkeerhavens en overheidsgebouwen nog geen aanmeldingen zijn geweest, hebben 4 bedrijven (lokaal en internationaal) zich aangemeld en voorstellen ingediend voor woningbouwprojecten. Er is ook interesse getoond voor de bouw van appartementen. De ontvangen projectvoorstellen worden nu bestudeerd om te komen tot een selectie op basis van een gedetailleerde feasibility, Terms of Reference (TOR) en de gepaste PPP Request for Proposal (PPP-RFP). Vanuit het ministerie zal gekeken worden naar het aanbod van deze bedrijven waarna er een selectie plaats zal vinden wie een compleet aanbod mag doen. Die geselecteerden krijgen een nadere beschrijving van het werk (een zogenaamde Terms of Reference). “Op grond van het aanbod zal een voorstel gedaan moeten worden met het compleet PPP-aanbod. Uit het gegeven aanbod zal het ministerie een keus maken welk bedrijf uiteindelijk mag bouwen. Die investeerder krijgt dan een langlopend concessierecht” aldus het ministerie van Openbare Werken.