Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

IMF missie brengt werkbezoek aan het ministerie van NH

Leden van International Monetary Fund (IMF) hebben een werkbezoek gebracht aan minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. Tijdens deze meeting vandaag, 11 mei 2022, kwam aan de orde het beleid inzake off shore oil en de mijnbouwsector.


De minister gaf gedurende dit gesprek de inzichten en stand van zaken aan. Onder andere, de ordening van de kleinschalige goudsector, de aanpassing van de royalties, oppervlakte rechte en retributies, allen maatregelen die zullen moeten bijdragen aan de verbetering van de verdiencapaciteit van de staat Suriname uit de mijnbouw sector.

In zake de offshore olie ontwikkeling werd inzicht gegeven over de geprojecteerde tijdslijn tot de first decision for production alsmede de regulatie van de sector. Ook over Suriname haar progressie in het proces van de EITI rapportages werd uitgewijd. De IMF- missie toonde zich opgetogen met de informatie die een goed beeld schept van de progressie in de voorgenomen maatregelen en zal deze meenemen in haar beoordeling bij deze tweede review van het IMF programma. Voorts bood zij technische assistentie aan waarnodig, met name op het gebied van tax systems, regulatory systems and capacity building inzake de olie sector en EITI.